Feminist Takvim

11 Mayıs 2011 İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi) İmzaya Açıldı

2014 yılında yürürlüğe giren ve 2020 yılında 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılmış, ilk olarak Türkiye tarafından imzalanıp onaylanmış ve Türkiye’de 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa […]

Feminist Takvim

17 Mayıs 1987 Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü

1987 yılında Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı Mustafa Durmuş, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen bir kadının talebini; kadının üç çocuğunun bulunması, dördüncüye de hamile olmasının kocasıyla devam eden cinsel ilişkisine işaret ettiği, kocanın bu nedenle geçimsiz olamayacağı, ara sıra kavganın evliliğin tadı tuzu olduğu gerekçeleriyle reddederken Anadolu bilgeliğine başvuruyordu: “Kadının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak […]

Feminist Takvim

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği ‘Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’ndan çıkarmasına atfen 17 Mayıs günü, 2004’ten beri dünyada, 2006’dan beri ise Türkiye’de Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Gün olarak kutlanmaktadır. Homofobi kavramı ilk kez Amerikalı psikolog George Weinberg tarafından 1972 yılında, aynı ve korku kavramlarından yola çıkarak ‘farklı cinsel yönelimleri olan insanlara […]

Feminist Takvim

26 Şubat 2013 Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi (KŞKMİ) Kuruldu

26 Şubat 2013 tarihinde Nebiye Arı’nın çağrısıyla İstanbul’da bir araya gelen bir grup kadın tarafından kurulan ‘Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’ (KŞKMİ) kadına karşı her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bir toplumsal örgütlenmedir. Kadınların erkeklerle eşit ve denk yaratıldığına inanan inisiyatif üyeleri kendilerini ‘Erkekliğin bir iktidar kimliğine dönüşerek kadınlar üzerinde baskı ve şiddet aracı olmasına […]

Feminist Takvim

3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü

3 Mart 2001 yılında Hindistan’ın Kalküta şehrinde düzenlenen seks işçileri karnavalına 25 bin seks işçisinin katılımı sonrasında 3 Mart’ın ‘Dünya Seks İşçileri Hakları Günü’ olarak kutlanmasına karar verildi. Dünya ölçeğinde seks işçilerinin ilk örgütlenmeleri 1973’te ABD’de ve 1982’de Uruguay’da başlamıştır. Seks işçilerinin ilk kez bir araya gelmeleri 1985 yılında, ikinci kez ise 1986 yılında Brüksel’de […]

Feminist Takvim

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü, ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika ve Avrupa’da kutlanmaya başladı. 19. yüzyılda sanayi toplumlarında yaşanan iktisadi büyüme ve buna eşlik eden siyasi ve toplumsal istikrarsızlık ortamında toplumsal muhalefet çeşitlenmiş ve radikalleşmiştir. Kadınların piyasa için yapılan üretime geniş katılımı, onları kamusal alanın başlıca unsurlarından biri kılmakla birlikte, üzerlerindeki baskıyı ve maruz kaldıkları […]

Feminist Takvim

1 Ocak 2002 Yeni Medeni Kanun Yürürlüğe Girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22 Kasım 2002’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 17 Şubat 1926 tarihli eski Medeni Kanun’un pek çok hükmünde gerek şekil gerek içerik bakımından değişiklik yapılmıştır. Özellikle Aile hukukunda önemli değişiklikler içeren 1030 maddeden oluşan kanunla, başlangıç hükümlerinden zilyetlik ve tapu siciline […]

Feminist Takvim

23 Ocak 1990 “İffetli Kadın Vesikası” Zürafa Sokak Eylemi

1986’da Antalya’da yaşayan bir kadın, evli olduğu halde kendine evlenme vaadinde bulunan bir erkeğin ve arkadaşlarının tecavüzüne uğrar. Uğradığı saldırıyı Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmesiyle başlayan yargılama sürecinde tecavüzcülerin cezalarında TCK’nin 438. maddesine göre indirime gidilir. Artık yürürlükte olmayan bu maddeye göre ırza geçme ve kaçırılma suçlarının mağdurunun fuhuş yaptığı tespit edilirse, ceza ilgili yasada yazılı olanın […]

Feminist Takvim

1 Şubat 2009 “Feminist Politika” Yayın Hayatına Başladı

17 Mayıs 1987 yılında gerçekleşen ‘Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü’nün 20. yılı dolayısıyla düzenlenen şenlik, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan vesikalı kadınlara destek kampanyası, Antalya’da 2007’de 448 gün süren Novamed Grevi’ne katılan kadın işçilerle dayanışma kampanyası, 31 Mart 2007 tarihinde Taksim’de kutlanan yılbaşı gecesinde yüzlerce erkeğin tacizine karşı 4 Ocak 2008’de Taksim’de gerçekleştirilen […]

Feminist Takvim

6 Şubat Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Uluslararası Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2002 yılında yayınladığı kararla toplumsal cinsiyet temelli ve kadın sağlığını etkileyen kadın sünneti (genital mutilasyon) gibi geleneksel uygulamaları yasaklayan ulusal tedbirler alınması çağrısı sonucunda 2003 yılından itibaren, 6 Şubat günü “Uluslararası Kadın Genital Mutilasyonuna Sıfır Tolerans Günü” olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler, her yıl 6 Şubat’ta bu uygulamaya son verilmesi çağrısı […]