Feminist Takvim

Mayıs 2009 Barış İçin Kadın Girişimi Kuruldu

Barış İçin Kadın Girişimi (BİKG), 2009 yılı Mart ayındaki yerel seçimler sonrasında başlayan tutuklamalarda savaşa, sömürüye, egemen sisteme direnen pek çok kadın hareketi aktivistinin gerekçe gösterilmeden tutuklanıp gözaltına alınması üzerine Mayıs ayında kuruldu. Her şartta barıştan yana tavırlarıyla savaş ortamının yarattığı şiddeti, bu şiddetten kadınların da birçok açıdan etkilendiğini ve dayanışmanın önemini vurgulayarak bir araya […]

Feminist Takvim

1 Mayıs 1988 Kaktüs Dergisi Yayın Hayatına Başladı

1980’den önce sol siyasi hareketler bünyesinde kurulan derneklerde örgütlenen kadın muhalefeti, 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra başta Yazko, Kadın Çevresi, Somut dergisi gibi entelektüel mecralarda yürütülen faaliyetlerle, daha sonra kadın hakları talebiyle düzenlenen kampanyalarla giderek kurumsallaşmıştır. 1987’de başlatılan Dayağa Karşı Kampanya’nın ürünü olan Bağır Herkes Duysun başlıklı kitabı hazırlayan kadınlardan beşi, politik ortaklaşmalarının yarattığı teşvikle […]

Feminist Takvim

9 Mayıs 1990 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kuruldu

1987 yılında Çankırı’da bir yargıcın “kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek gerekir” ifadesiyle bir kadının boşanma talebini reddetmesi üzerine bir grup feminist karara karşı, erkek şiddetini hedef alan ‘Dayağa Karşı Kadın Dayanışması’ adı altında bir dizi eylem gerçekleştirdi. Eylemlerin öncüsü feminist grubun oluşmasına 1981-1984 arasında Yazko bünyesinde yapılan feminizm tartışmaları, feminist yazarların kitaplarını Türkçe’ye […]

Feminist Takvim

7 Şubat 1924 Türk Kadınlar Birliği Kuruldu ve 11 Nisan 1930 Türk Kadınlar Birliği’nin İlk Mitingi Gerçekleşti

Kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılmasının sağlanması olan Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında, Nezihe Muhiddin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriya (Sertel) bulunmaktadır. Şukufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Derneğin, Atatürk’ün eşi Latife Hanım’dan da büyük destek aldığı bilinmektedir. İlk Genel Başkanı Nezihe Muhiddin’dir. […]

Feminist Takvim

11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü

11 Şubat günü, 22 Aralık 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 81. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde kadınların ve kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında (STEM), eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek amacıyla “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü” olarak ilan edilmiştir. Cinsiyet stereotipleri ve önyargılar kız çocuklarını ve kadınları bilimle ilgili alanlardan […]

Feminist Takvim

11-12 Şubat 1989 1. Feminist Kongre (Feminist Haftasonu)

Türkiye’deki feminist kadın hareketi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1. Feminist Kongre, perşembe akşamları toplandıkları için kendilerini Perşembe Grubu olarak adlandıran Ankaralı kadınların “Sizce de artık feminist bir kongrenin zamanı gelmedi mi” diye başlayan çağrısıyla 11-12 Şubat 1989’da, Ankara’daki Ormancılar Lokali’nde, 80’in üzerinde kadının katılımıyla toplandı. Feminist Haftasonu olarak da bilinen kongreye Perşembe […]

Feminist Takvim

26 Şubat 2013 Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi (KŞKMİ) Kuruldu

26 Şubat 2013 tarihinde Nebiye Arı’nın çağrısıyla İstanbul’da bir araya gelen bir grup kadın tarafından kurulan ‘Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’ (KŞKMİ) kadına karşı her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bir toplumsal örgütlenmedir. Kadınların erkeklerle eşit ve denk yaratıldığına inanan inisiyatif üyeleri kendilerini ‘Erkekliğin bir iktidar kimliğine dönüşerek kadınlar üzerinde baskı ve şiddet aracı olmasına […]

Feminist Takvim

3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü

3 Mart 2001 yılında Hindistan’ın Kalküta şehrinde düzenlenen seks işçileri karnavalına 25 bin seks işçisinin katılımı sonrasında 3 Mart’ın ‘Dünya Seks İşçileri Hakları Günü’ olarak kutlanmasına karar verildi. Dünya ölçeğinde seks işçilerinin ilk örgütlenmeleri 1973’te ABD’de ve 1982’de Uruguay’da başlamıştır. Seks işçilerinin ilk kez bir araya gelmeleri 1985 yılında, ikinci kez ise 1986 yılında Brüksel’de […]

Feminist Takvim

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü, ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika ve Avrupa’da kutlanmaya başladı. 19. yüzyılda sanayi toplumlarında yaşanan iktisadi büyüme ve buna eşlik eden siyasi ve toplumsal istikrarsızlık ortamında toplumsal muhalefet çeşitlenmiş ve radikalleşmiştir. Kadınların piyasa için yapılan üretime geniş katılımı, onları kamusal alanın başlıca unsurlarından biri kılmakla birlikte, üzerlerindeki baskıyı ve maruz kaldıkları […]

Feminist Takvim

1 Ocak 2002 Yeni Medeni Kanun Yürürlüğe Girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22 Kasım 2002’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 17 Şubat 1926 tarihli eski Medeni Kanun’un pek çok hükmünde gerek şekil gerek içerik bakımından değişiklik yapılmıştır. Özellikle Aile hukukunda önemli değişiklikler içeren 1030 maddeden oluşan kanunla, başlangıç hükümlerinden zilyetlik ve tapu siciline […]