11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü

11 Şubat günü, 22 Aralık 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 81. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde kadınların ve kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında (STEM), eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek amacıyla “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü” olarak ilan edilmiştir.

Cinsiyet stereotipleri ve önyargılar kız çocuklarını ve kadınları bilimle ilgili alanlardan uzaklaştırmaktadır. Şu anda, dünya çapındaki araştırmacıların yüzde 30’undan azını kadınlar oluşturmaktadır. UNESCO’nun 2014-2016 verilerine göre, tüm kız öğrencilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30’u yüksek öğretimde STEM ile ilgili alanları tercih etmektedir. Dünya çapında, bilgi ve iletişim teknolojileri (yüzde 3), doğa bilimleri, matematik ve istatistik alanları (yüzde 5) ile mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 8) alanlarına kayıtlı kız çocuklarının sayısı çok düşüktür.

Televizyon ve gösteri dünyasındaki temsiller de benzer önyargıları yansıtmaktadır. Geena Davis Enstitüsü’nün 2015 yılındaki “Sınır Tanımayan Cinsiyet Önyargısı” araştırmasında, bir STEM işine sahip ekrandaki karakterlerin yalnızca yüzde 12’sinin kadın olduğuna işaret edilmiştir.

Cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve kadınların güçlendirilmesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 2015 yılında dünya liderleri tarafından benimsenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin her birinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün, 11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü’yle, kadınlar ve kız çocukları için bilime tam ve eşit erişim ve katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

11 Şubat 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleşen 6. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Kurultayı’nın teması ‘COVID-19 ile Mücadelenin Ön Saflarında Kadın Bilim İnsanları’ olarak belirlenmiştir.

Kaynak

United Nation, “2021 Theme: Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-19”, https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta