1 Şubat 2009 "Feminist Politika" Yayın Hayatına Başladı

17 Mayıs 1987 yılında gerçekleşen ‘Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü’nün 20. yılı dolayısıyla düzenlenen şenlik, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan vesikalı kadınlara destek kampanyası, Antalya’da 2007’de 448 gün süren Novamed Grevi’ne katılan kadın işçilerle dayanışma kampanyası, 31 Mart 2007 tarihinde Taksim’de kutlanan yılbaşı gecesinde yüzlerce erkeğin tacizine karşı 4 Ocak 2008’de Taksim’de gerçekleştirilen Mor İğne Kampanyası ve 2006 yılında Sosyal Sağlık ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası’nın kabul edilmesi gibi olaylar ve eylemler sonucunda feminist gruplar arasında politik bir sorun olarak kavranan erkek egemenliğine karşı kadının politik bir özne olarak kurulması ve ortaya çıkması gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmış ve 2 Kasım 2008 tarihinde bir grup feminist tarafından ataerkiye, kadın cinayetlerine, cinsiyet eşitsizliğine karşı, sosyalist feminist bir bakış açısı ile ‘Sosyalist Feminist Kolektif’ faaliyetlerine başlamıştır. Avukat, öğretmen, hemşire, ev kadını, sendikacı gibi her meslekten ve yaştan kadınların yer aldığı kolektifte çoğunluğu İstanbul’dan kadınlar oluştursa da Ankara, Adana, İzmir, Eskişehir ve Samsun gibi illerden de kadınlar topluluk içerisinde yer almışlardır. Sosyalist Feminist Kolektif kurulurken amacını hiçbir yerden fon almamak ve hiçbir yere proje vermemek şeklinde belirlemiştir.

Sosyalist Feminist Kolektif 7 yıllık faaliyeti boyunca çeşitli çalışmalar ortaya koymuştur. Feminist Politika dergisi bunlardan biridir. 7 yıl boyunca üç ayda bir yayımlanmış olan Feminist Politika dergisinin ilk sayısı “Neoliberalizm, AKP ve Kadın Emeği” dosyası ve yerel seçimler, kentsel dönüşüm, kriz, erkek şiddeti, kadın emeği, annelik, homofobi, güncel sanat tartışmalarıyla 1 Şubat 2009 tarihlidir. Dergi Sosyalist Feminist Kolektif’in 2015 yılında sonlandırılma kararına kadar 28 sayı yayımlanmıştır.

Feminist Politika dergisinin tüm sayılarına http://www.sosyalistfeministkolektif.org/feminist-politika/onceki-sayilar/feminist-politika/, sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak

Elif Akgün (2020) “Türkiye’de Sosyalist Feminizm: Sosyalist Feminist Kolektif Örneği”, http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/806/TEZ%20METN%c4%b0.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta