Feminist Takvim

26 Şubat 2013 Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi (KŞKMİ) Kuruldu

26 Şubat 2013 tarihinde Nebiye Arı’nın çağrısıyla İstanbul’da bir araya gelen bir grup kadın tarafından kurulan ‘Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’ (KŞKMİ) kadına karşı her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bir toplumsal örgütlenmedir. Kadınların erkeklerle eşit ve denk yaratıldığına inanan inisiyatif üyeleri kendilerini ‘Erkekliğin bir iktidar kimliğine dönüşerek kadınlar üzerinde baskı ve şiddet aracı olmasına […]

Feminist Takvim

3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü

3 Mart 2001 yılında Hindistan’ın Kalküta şehrinde düzenlenen seks işçileri karnavalına 25 bin seks işçisinin katılımı sonrasında 3 Mart’ın ‘Dünya Seks İşçileri Hakları Günü’ olarak kutlanmasına karar verildi. Dünya ölçeğinde seks işçilerinin ilk örgütlenmeleri 1973’te ABD’de ve 1982’de Uruguay’da başlamıştır. Seks işçilerinin ilk kez bir araya gelmeleri 1985 yılında, ikinci kez ise 1986 yılında Brüksel’de […]

Feminist Takvim

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü, ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika ve Avrupa’da kutlanmaya başladı. 19. yüzyılda sanayi toplumlarında yaşanan iktisadi büyüme ve buna eşlik eden siyasi ve toplumsal istikrarsızlık ortamında toplumsal muhalefet çeşitlenmiş ve radikalleşmiştir. Kadınların piyasa için yapılan üretime geniş katılımı, onları kamusal alanın başlıca unsurlarından biri kılmakla birlikte, üzerlerindeki baskıyı ve maruz kaldıkları […]

Tasnif dışı

Medyada Mülteci Kadınlar: Yerel Medya Çalışanları İçin Hak Odaklı Habercilik Rehberi “Etik ve Politik Olarak Sorumlu Habercilik”

Medyanın mülteci kadınlara yönelik ayrımcı söylemini insan hakları temelinde değiştirmeyi hedefleyen hak odaklı habercilik, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Bu rehberde, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede, medyanın mülteci kadınlara yönelik ürettiği haberlerde hak ve kadın odaklı bir habercilik pratiğinin yerleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının öneminden hareket ediyoruz.

Tasnif dışı

Aramızda Kalmasın – Kır, Kent ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet

Panel Sunuları ve Atölye Çıktıları Mayıs 2019 / Fındıklı “Bireysel ve kolektif tarihlerimizin kimi kırılma anları, bütün yıkıcılığına, şiddetine ve insanı çaresiz bırakan aniliğine karşın, felaketlerin habercisi değil her zaman. Ya da demek gerekiyor ki insan, uçsuz bucaksız bir enkazda bile yeni olanı kurmasına yardım edecek parçalar bulabiliyor, denemekten, çabalamaktan, etrafını güzelleştirmek için uğraşmaktan vazgeçmiyor. Aramızda’nın öyküsü […]

Tasnif dışı

Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim

Türkiye eğitim sisteminde, Cumhuriyetin önemsenen, olumlanan kimi eğitim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakıldığında, tüm bunların, aslında eşitsiz toplumsal cinsiyet değerlerine dayalı eril bir sistemin yerleştirilme sürecine işaret ettiği açıkça görülür. Cumhuriyet öncesi döneme kıyasla daha “eşitlikçi ve özgürlükçü” görünen (belki de kısmen böyle olan) bu anlayış, aslında kapitalist ataerkiyi kurmaya ve güçlendirmeye yaramıştır. Eğitim […]

Tasnif dışı

Mühendislik, teknoloji ve iş yerinde cinsiyete dayalı ayrışma

Türkiye’de doğa bilimleri ve mühendislik alanı, üniversitelerin kuruluşundan bu yana, görece eşitlikçi bir perspektifle kadınların da katılımıyla kurulmuş olmakla birlikte, eril değerlerle şekillenmiş prestijli profesyonel kültürlerden biri olan mühendislik alanının derinlemesine bir toplumsal cinsiyet analizi ve meslek alanına ilişkin tüm ayrışma örüntülerinin ortaya konması gereklidir. Türkiye’deki büyük Ar -Ge merkezleri ve bir üniversite teknoparkında kadın […]