Feminist Takvim

7 Şubat 1924 Türk Kadınlar Birliği Kuruldu ve 11 Nisan 1930 Türk Kadınlar Birliği’nin İlk Mitingi Gerçekleşti

Kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılmasının sağlanması olan Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında, Nezihe Muhiddin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriya (Sertel) bulunmaktadır. Şukufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Derneğin, Atatürk’ün eşi Latife Hanım’dan da büyük destek aldığı bilinmektedir. İlk Genel Başkanı Nezihe Muhiddin’dir. […]

Feminist Takvim

11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü

11 Şubat günü, 22 Aralık 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 81. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde kadınların ve kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında (STEM), eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek amacıyla “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü” olarak ilan edilmiştir. Cinsiyet stereotipleri ve önyargılar kız çocuklarını ve kadınları bilimle ilgili alanlardan […]

Feminist Takvim

11-12 Şubat 1989 1. Feminist Kongre (Feminist Haftasonu)

Türkiye’deki feminist kadın hareketi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1. Feminist Kongre, perşembe akşamları toplandıkları için kendilerini Perşembe Grubu olarak adlandıran Ankaralı kadınların “Sizce de artık feminist bir kongrenin zamanı gelmedi mi” diye başlayan çağrısıyla 11-12 Şubat 1989’da, Ankara’daki Ormancılar Lokali’nde, 80’in üzerinde kadının katılımıyla toplandı. Feminist Haftasonu olarak da bilinen kongreye Perşembe […]

Tasnif dışı

Medyada Mülteci Kadınlar: Yerel Medya Çalışanları İçin Hak Odaklı Habercilik Rehberi “Etik ve Politik Olarak Sorumlu Habercilik”

Medyanın mülteci kadınlara yönelik ayrımcı söylemini insan hakları temelinde değiştirmeyi hedefleyen hak odaklı habercilik, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Bu rehberde, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede, medyanın mülteci kadınlara yönelik ürettiği haberlerde hak ve kadın odaklı bir habercilik pratiğinin yerleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının öneminden hareket ediyoruz.

Tasnif dışı

Aramızda Kalmasın – Kır, Kent ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet

Panel Sunuları ve Atölye Çıktıları Mayıs 2019 / Fındıklı “Bireysel ve kolektif tarihlerimizin kimi kırılma anları, bütün yıkıcılığına, şiddetine ve insanı çaresiz bırakan aniliğine karşın, felaketlerin habercisi değil her zaman. Ya da demek gerekiyor ki insan, uçsuz bucaksız bir enkazda bile yeni olanı kurmasına yardım edecek parçalar bulabiliyor, denemekten, çabalamaktan, etrafını güzelleştirmek için uğraşmaktan vazgeçmiyor. Aramızda’nın öyküsü […]

Tasnif dışı

Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim

Türkiye eğitim sisteminde, Cumhuriyetin önemsenen, olumlanan kimi eğitim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakıldığında, tüm bunların, aslında eşitsiz toplumsal cinsiyet değerlerine dayalı eril bir sistemin yerleştirilme sürecine işaret ettiği açıkça görülür. Cumhuriyet öncesi döneme kıyasla daha “eşitlikçi ve özgürlükçü” görünen (belki de kısmen böyle olan) bu anlayış, aslında kapitalist ataerkiyi kurmaya ve güçlendirmeye yaramıştır. Eğitim […]

Tasnif dışı

Mühendislik, teknoloji ve iş yerinde cinsiyete dayalı ayrışma

Türkiye’de doğa bilimleri ve mühendislik alanı, üniversitelerin kuruluşundan bu yana, görece eşitlikçi bir perspektifle kadınların da katılımıyla kurulmuş olmakla birlikte, eril değerlerle şekillenmiş prestijli profesyonel kültürlerden biri olan mühendislik alanının derinlemesine bir toplumsal cinsiyet analizi ve meslek alanına ilişkin tüm ayrışma örüntülerinin ortaya konması gereklidir. Türkiye’deki büyük Ar -Ge merkezleri ve bir üniversite teknoparkında kadın […]