Tasnif dışı

Üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme: Boğaziçi CİTÖK Deneyimi

Bugün dünyada ve Türkiye’de önde gelen üniversiteler toplumsal cinsiyet eşitliğini akademik üretimin ve kampüs hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve bu doğrultuda eylem planları üretmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede temel hedefi üniversitelerin cinsiyetçi yapısını dönüştürmek olarak belirlemişlerdir. Bu saikle hareket eden üniversiteler topluma dönüştürücü çalışmalar yaparak örnek olmayı taahhüt ederler. 2010’lardan beri Türkiye’de […]

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

STGM-Birlikte Programı başladı

Aramızda Derneği STGM’nin hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve kurumsal gelişimlerine ve güçlenmelerine katkı sağlamak için tasarladığı ve hayata geçirdiği BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı yeni dönem katılımcısı oldu.  BİRLİKTE Destek Programının yeni döneminde STÖ’lere temel giderlerini karşılayabilmeleri için kurumsal hibe desteği ile birlikte kurumsal gelişim ve toplumsal cinsiyet […]

Faaliyet

Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Dayanışma Akademileri

Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Dayanışma Akademileri (Sciences sociales et académies solidaires en Turquie) Çalıştayı, 27-28 Haziran tarihlerinde, Fransa’da gerçekleşti. Aramızda’nın da katılımıyla tamamlanan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Tehdit ve Müdahaleler” başlıklı oturumda, Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmaları alanına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Konferans

What Remains: Solidarity and Hope

“What remains: Hope, Solidarity & Determination after the new regime in Turkey and the Covid-19 crisis” konferansı, 6-7 Mayıs tarihlerinde, Almanya’da gerçekleşti. Konferansın, LGBTİ+ hareketin karşı-hegemonik potansiyeli ile Türkiye’de politik kesişimsellik ve İstanbul Sözleşmesi mücadelesinin değerlendirildiği “Intersectional Solidarity Now!” başlıklı oturumunda, feminist bir dayanışma akademisi örneği olarak Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları’nın çalışmaları aktarıldı.

Tasnif dışı

Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimi: Cinsel Şiddetle Mücadelede Üniversite ve STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi Raporu

Cinsel şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması mücadelesinin önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda Türkiye’de üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde cinsel şiddetle mücadele alanında önemli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte; toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının terk edilmesi ve üniversitelere yönelik anti-demokratik politikalar nedeniyle hem üniversiteler düzeyinde hem de sivil toplum alanında cinsel şiddetle mücadele alanında gerekli gelişme […]

Tasnif dışı

Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2020 Yılı Araştırması

Dördüncü yılını dolduran Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu başlıklı araştırmanın 2020 yılı raporunda güncel durum betimlemesi yapılmıştır.

Tasnif dışı

İstanbul Sözleşmesi ve Üniversiteler: Kadın ve LGBTQ’lara Yönelik Hal İhlalleri – Atölye Raporu

Bu rapor, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA), “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Toplumsal Cinsiyet Temelli İnsan Hakları Mücadelesini Güçlendirmek” başlığı altında düzenlediği bir dizi etkinlik kapsamında 10-11 Temmuz ve 19 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, İstanbul Sözleşmesi’nin kamuoyunda tartışmaya açılması ile birlikte kadın ve LGBTQ+’ları hedef alan nefret söylemi ile mücadele stratejilerinin tartışıldığı iki […]