Feminist Takvim

15 Haziran 1923 Kadınlar Halk Fırkası Kuruldu

1 Nisan 1923’te Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi’nin feshedilip seçimlerin yenilenmesine karar verilmesinden sonra kadın hakları savunucusu, eğitimci, yazar, gazeteci ve Müdafa-i Hukuk Hareketi’nin mensubu olan Nezihe Muhiddin 4 Haziran tarihli Vakit gazetesinde yayımlanacak bir makale kaleme aldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu makalede Kurtuluş Savaşı’nda üzerine düşeni yapan “Anadolu’nun asil kadının” toplumun her biriminde […]

Feminist Takvim

28 Haziran 1969 Stonewall Ayaklanmaları Başladı

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD’de gittikçe gelişen sivil haklar hareketi ve Vietnam Savaşı’nın ivmelendirdiği savaş karşıtı hareket, cinsiyet temelli hak mücadelesine alan açmıştır. Ancak ABD’de eşcinseller söz konusu dönemde yoğun baskı altındadır; öyle ki eşcinseller Soğuk Savaş döneminin Amerika karşıtı iç düşmanlarından biri olarak kabul edilmiş, kamusal yaşamdan dışlanmaları için özel çaba sarf edilmiştir […]

Feminist Takvim

28 Haziran 2003 Türkiye’deki İlk Onur Yürüyüşü

28 Haziran 1969 yılında, ABD’nin New York şehrinin Greenwich Village mahallesinde bulunan ve eşcinsellerin sıkça gittiği popüler mekânlardan biri olan Stonewall Inn adındaki bara yapılan polis baskınından sonra eşcinseller, ilk kez kendilerini saklamayarak beş gün süren bir dizi gösteri ve protesto eylemi başlatmışlardır. Polislerin baskın düzenleme nedeni barın alkol ruhsatı olmaması olarak gösterilse de bu […]

Feminist Takvim

19 Ağustos 2002 Kadın Koalisyonu Kurulduı

Kadın Koalisyonu, şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, özgürlükçü, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak ve kadınların toplumsal, siyasal yaşama eşit katılımı için mücadele etmek amacıyla biraraya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadınların yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde eşit siyasi katılımlarını sağlamak ve kaynakların […]

Feminist Takvim

4 Eylül Dünya Cinsel Sağlık Günü

4 Eylül günü, 2010 yılında cinsel sağlık ve eğitim üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürüten küresel bir örgüt olan Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS-World Association for Sexual Health) tarafından ‘Dünya Cinsel Sağlık Günü’ olarak belirlenmiştir. Dünya Cinsel Sağlık Günü’nün amacı tüm dünyada cinsel sağlık konusundaki farkındalığı arttırmaktır. 4 Eylül’de kamusal alanda cinsellik hakkında tartışabilmek amacıyla okul, […]

Feminist Takvim

Mayıs 2009 Barış İçin Kadın Girişimi Kuruldu

Barış İçin Kadın Girişimi (BİKG), 2009 yılı Mart ayındaki yerel seçimler sonrasında başlayan tutuklamalarda savaşa, sömürüye, egemen sisteme direnen pek çok kadın hareketi aktivistinin gerekçe gösterilmeden tutuklanıp gözaltına alınması üzerine Mayıs ayında kuruldu. Her şartta barıştan yana tavırlarıyla savaş ortamının yarattığı şiddeti, bu şiddetten kadınların da birçok açıdan etkilendiğini ve dayanışmanın önemini vurgulayarak bir araya […]

Feminist Takvim

1 Mayıs 1988 Kaktüs Dergisi Yayın Hayatına Başladı

1980’den önce sol siyasi hareketler bünyesinde kurulan derneklerde örgütlenen kadın muhalefeti, 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra başta Yazko, Kadın Çevresi, Somut dergisi gibi entelektüel mecralarda yürütülen faaliyetlerle, daha sonra kadın hakları talebiyle düzenlenen kampanyalarla giderek kurumsallaşmıştır. 1987’de başlatılan Dayağa Karşı Kampanya’nın ürünü olan Bağır Herkes Duysun başlıklı kitabı hazırlayan kadınlardan beşi, politik ortaklaşmalarının yarattığı teşvikle […]

Feminist Takvim

9 Mayıs 1990 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kuruldu

1987 yılında Çankırı’da bir yargıcın “kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek gerekir” ifadesiyle bir kadının boşanma talebini reddetmesi üzerine bir grup feminist karara karşı, erkek şiddetini hedef alan ‘Dayağa Karşı Kadın Dayanışması’ adı altında bir dizi eylem gerçekleştirdi. Eylemlerin öncüsü feminist grubun oluşmasına 1981-1984 arasında Yazko bünyesinde yapılan feminizm tartışmaları, feminist yazarların kitaplarını Türkçe’ye […]

Feminist Takvim

11 Mayıs 2011 İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi) İmzaya Açıldı

2014 yılında yürürlüğe giren ve 2020 yılında 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılmış, ilk olarak Türkiye tarafından imzalanıp onaylanmış ve Türkiye’de 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa […]

Feminist Takvim

17 Mayıs 1987 Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü

1987 yılında Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı Mustafa Durmuş, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen bir kadının talebini; kadının üç çocuğunun bulunması, dördüncüye de hamile olmasının kocasıyla devam eden cinsel ilişkisine işaret ettiği, kocanın bu nedenle geçimsiz olamayacağı, ara sıra kavganın evliliğin tadı tuzu olduğu gerekçeleriyle reddederken Anadolu bilgeliğine başvuruyordu: “Kadının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak […]