7 Kasım 2017 Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Kuruldu

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra ilan edilen ve iki yıl devam eden Olağanüstü Hal’de yayımlanan OHAL KHK’leri ile Barış Bildirisi’ni imzalayan çok sayıda akademisyen kamu görevinden ihraç edilmiştir. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında uzmanlaşmış çok sayıda akademisyenin de tasfiye edildiği bu sürecin sonunda bazı üniversitelerde lisansüstü programlar yürütülemez olmuş, tezler danışmansız kalmış, cinsel tacize karşı destek birimleri işlevlerini yitirmiştir. Kaos GL’nin 2017 yılının ilk yarısında düzenlediği “Umudun Alacakaranlığında Ütopya” ve “Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmalar” etkinliklerinde üniversite dışında bırakılan kadın akademisyenlerin örgütlenmesi, öğrencilerle ve diğer ağlarla ilişkilenmesi için yapılması gerekenler üzerine konuşulmuştur. Tartışmalar ve alınan kararlar doğrultusunda farklı şehirlerde yaşayan Barış Bildirisi imzacısı feminist akademisyenlerle iletişime geçilerek bir ağ oluşturulmuştur. Nihayet 7 Kasım 2017’de Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği resmen kurulmuştur.

Aramızda Derneği, üniversitelerdeki tasfiye sürecinin ayyuka çıkardığı toplumsal cinsiyet araştırmalarının üniversitelerde karşı karşıya kaldığı engellemelere karşı, kampüslerde, dersliklerde ve sokaklarda, kadınlar ve LGBTİ+ bireyler için daralan yaşam, akademik ve entelektüel üretim, siyaset ve eylem alanlarını genişletmeyi, ayrıca toplumsal cinsiyet alanında çalışan ve ihraç edilen kadın akademisyenler için araştırma ve faaliyetlerini yürütebilecekleri bir alan açmayı hedeflemektedir; bu amaçlarla, toplumsal cinsiyet temalı çalıştaylar, söyleşiler, atölye çalışmaları düzenlemekte, araştırmalar yürütmektedir.

Kaynak

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği (2021) “Hakkımızda”, https://aramizda.org.tr/index.php/ana-sayfa/biz-kimiz/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Derya Meryem (2020) “Zor Zamanlarda Başlayan Bir Öykü: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği-İnci Solak ile Söyleşi”, Sivil Sayfalar, https://www.sivilsayfalar.org/2020/02/12/zor-zamanlarda-baslayan-bir-oyku-aramizda-toplumsal-cinsiyet-arastirmalari-dernegi/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta