Feminist Takvim

2 Kasım 1989 Kadıköy-Karaköy Vapurunda Mor İğne Satışı

Kaktüs dergisi çevresi, yaklaşık bir aylık yoğun bir toplantı ve hazırlık sürecinin ardından ‘Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır’ başlığı ile 2 Kasım 1989’da Kadıköy-Karaköy vapurunda mor iğne satışı ile cinsel tacize karşı bir kampanya başlatmıştır. Cinsel tacize karşı bir kampanya başlatma düşüncesi aynı yılın Şubat ayında Ankara’da gerçekleştirilen “1. Feminist Haftasonu”nda Kadın Dayanışma Derneği’nin hazırlığını […]

Feminist Takvim

2 Kasım 1990 Aileyi Güçlendirip Kadınları Güçsüzleştiren Yasalara Karşı Boşanma Eylemi

Türkiye’de kadın mücadelesinin dönüm noktalarından ve ‘en radikal’ anlarından biri olarak kabul edilen “Boşanma Eylemi” 2 Kasım 1990 tarihinde, ANAP hükümetinin kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve cinsiyetçi politikalarına karşı gerçekleştirilmiştir. Boşanma Eylemi, 1989’da yapılan bir çalışmaya göre evlenme oranının % 91,8, boşanmayı haklı kılacak gerekçe olarak aldatmanın % 81,3, aile içi şiddet oranının % 65,5, […]

Feminist Takvim

7 Kasım 2017 Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Kuruldu

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra ilan edilen ve iki yıl devam eden Olağanüstü Hal’de yayımlanan OHAL KHK’leri ile Barış Bildirisi’ni imzalayan çok sayıda akademisyen kamu görevinden ihraç edilmiştir. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında uzmanlaşmış çok sayıda akademisyenin de tasfiye edildiği bu sürecin sonunda bazı üniversitelerde lisansüstü programlar yürütülemez olmuş, tezler danışmansız kalmış, cinsel tacize […]

Feminist Takvim

15 Haziran 1923 Kadınlar Halk Fırkası Kuruldu

1 Nisan 1923’te Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi’nin feshedilip seçimlerin yenilenmesine karar verilmesinden sonra kadın hakları savunucusu, eğitimci, yazar, gazeteci ve Müdafa-i Hukuk Hareketi’nin mensubu olan Nezihe Muhiddin 4 Haziran tarihli Vakit gazetesinde yayımlanacak bir makale kaleme aldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu makalede Kurtuluş Savaşı’nda üzerine düşeni yapan “Anadolu’nun asil kadının” toplumun her biriminde […]

Feminist Takvim

28 Haziran 1969 Stonewall Ayaklanmaları Başladı

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD’de gittikçe gelişen sivil haklar hareketi ve Vietnam Savaşı’nın ivmelendirdiği savaş karşıtı hareket, cinsiyet temelli hak mücadelesine alan açmıştır. Ancak ABD’de eşcinseller söz konusu dönemde yoğun baskı altındadır; öyle ki eşcinseller Soğuk Savaş döneminin Amerika karşıtı iç düşmanlarından biri olarak kabul edilmiş, kamusal yaşamdan dışlanmaları için özel çaba sarf edilmiştir […]

Feminist Takvim

28 Haziran 2003 Türkiye’deki İlk Onur Yürüyüşü

28 Haziran 1969 yılında, ABD’nin New York şehrinin Greenwich Village mahallesinde bulunan ve eşcinsellerin sıkça gittiği popüler mekânlardan biri olan Stonewall Inn adındaki bara yapılan polis baskınından sonra eşcinseller, ilk kez kendilerini saklamayarak beş gün süren bir dizi gösteri ve protesto eylemi başlatmışlardır. Polislerin baskın düzenleme nedeni barın alkol ruhsatı olmaması olarak gösterilse de bu […]

Feminist Takvim

19 Ağustos 2002 Kadın Koalisyonu Kurulduı

Kadın Koalisyonu, şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, özgürlükçü, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak ve kadınların toplumsal, siyasal yaşama eşit katılımı için mücadele etmek amacıyla biraraya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadınların yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde eşit siyasi katılımlarını sağlamak ve kaynakların […]

Feminist Takvim

4 Eylül Dünya Cinsel Sağlık Günü

4 Eylül günü, 2010 yılında cinsel sağlık ve eğitim üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürüten küresel bir örgüt olan Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS-World Association for Sexual Health) tarafından ‘Dünya Cinsel Sağlık Günü’ olarak belirlenmiştir. Dünya Cinsel Sağlık Günü’nün amacı tüm dünyada cinsel sağlık konusundaki farkındalığı arttırmaktır. 4 Eylül’de kamusal alanda cinsellik hakkında tartışabilmek amacıyla okul, […]

Feminist Takvim

11 Eylül 1990 İlk Kadın Sığınmaevi Açıldı (Bakırköy Belediyesi)

1980 Askeri Darbesi’nden sonra feminist bir karakter kazanan Türkiye kadın muhalefeti, bir yandan örgütlenmeye çalışmış bir yandan da 1980’lerin ikinci yarısında kadınların en elzem sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek için sokağa taşan çeşitli eylemleri hayata geçirmiştir. Türkiye’de kadınların karşı karşıya olduğu en belirgin sorunun cinsel taciz ve daha çok aile içinde ve özel yaşamda […]

Feminist Takvim

18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamına alınarak 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan önceliklerden biri olarak kabul edilen ‘eşit değerde işe eşit ücret’ prensibinin hızlı ve etkili biçimde hayata geçmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO- International Labour Organization), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü […]