11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Türkiye, Kanada ve Peru’nun girişimleri sonucunda 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Ekim’in Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu kararla kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılık ve istismarın önlenmesi, eşitsizlik konusunda farkındalığın artırılması ve kız çocuklarının insan haklarından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 2012 yılında ilk kez gerçekleştirilen Dünya Kız Çocukları Günü’nün teması ‘Çocuk Evlilikleri’, son 11 Ekim’in teması ise ‘Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak’ olarak belirlenmiştir.

UNICEF’in 2012 verilerine göre dünya çapında 25-49 yaş aralığındaki 400 milyon kadın çocuk yaşta evlendirilmiştir. 2017 verilerine göre ise dünyadaki genç kadınların üçte biri -70 milyon- 18 yaşına gelmeden evlenirken, bu sayının 23 milyonunu 15 yaşından önce evlenen kız çocukları oluşturmaktadır.

Çocuk yaştaki evlilikler kızların okullaşmasının önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle kız çocukları için eğitimin, kız çocuklarını çocuk yaşta evliliğe karşı korumanın en iyi yollarından biri olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda eğitim hakkı, zorla evlilikler, kadına yönelik şiddet konuları Dünya Kız Çocukları Günü gündemini oluşturan konulardandır.

Türkiye’de 2012 yılında Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Uçan Süpürge’nin davetiyle çocuk evliliklerine karşı birlikte mücadele etme ve acil önlem alma amacıyla 11 ilden 52 sivil toplum kuruluşunun ve birçok üniversite biriminin bir araya gelmesiyle ‘Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu’ kurulmuştur.

Kaynak

Los Angeles Times, “As Malala recovers, U.N. marks International Day of the Girl Child”, https://web.archive.org/web/20171009193809/http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2012/10/united-nations-malala-girls-education.html, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Uluslararası Çocuk Merkezi, http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=25&kid=185, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Suzan Saner (2020) “11 Ekim 2012: Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye’de Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu kuruldu”, Çatlak Zemin, https://catlakzemin.com/11-ekim-2012-cocuk-gelinlere-hayir-ulusal-platformu-kuruldu/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta