4 Ekim 1989 İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruldu

1968’den sonra yeniden canlanan feminist hareketin üniversitedeki yansıması kadın çalışmaları bölümlerinin açılmış olmasıdır. Doğası itibarıyla politik mücadelenin akademik çalışmalara eşlik ettiği kadın çalışmaları bölümleri, kadın sorunlarını kesen birçok disiplini kapsamaktadır. Türkiye’de 1980 Askeri Darbesi’nden sonra gelişen ikinci dalga feminist hareketin üniversitelerde ifade bulması 1980’lerin sonunda gerçekleşmiştir. Kadın sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilinci artırmak için eğitim programları oluşturup hayata geçirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde 4 Ekim 1989’da kurulan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KSAUM), üniversitedeki kadın çalışmaları bölümlerinin ilkidir.

Merkez, kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların asgari düzeye indirilmesi ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için toplumsal, iktisadi, siyasi alanlarda etkin kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına dönük strateji ve politikalar geliştirip uygulamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Merkez bünyesinde 1990-1991 akademik yılında disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programı başlatılmış, 1993’te ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı kurulmuştur. KSAUM’un kimi faaliyetleri şunlardır: kadına yönelik ev dışında gelir getirici beceri kazandırmaya yönelik kursların düzenlenmesi, siyasal partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında aktif rol sağlayabilmeleri amacıyla kadınların donanımlarının ve özgüvenlerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve Türkiye’de kadın profilini ortaya çıkarmak amaçlı çalışmaların yürütülmesi.

Kaynak

Duygu Alptekin (2011) “Sokaktan Akademiye: Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, s. 33-43.
Ayşegül Domaniç Yelçe (2017) “‘Kadın ve Demokrasi’ Etkinliği”, Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aysegul-domanic-yelce/kadin-ve-demokrasi-etkinligi-40397701, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Filiz Can (2006) “12 Üniversitede Kadın Çalışmaları Merkezi”, Bianet, https://bianet.org/bianet/kadin/78864-12-universitede-kadin-calismalari-merkezi, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta