19 Ağustos 2002 Kadın Koalisyonu Kurulduı

Kadın Koalisyonu, şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, özgürlükçü, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak ve kadınların toplumsal, siyasal yaşama eşit katılımı için mücadele etmek amacıyla biraraya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadınların yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde eşit siyasi katılımlarını sağlamak ve kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde kadınların belirleyiciliklerini güvence altına almak koalisyonun başlıca amacını teşkil etmektedir. Koalisyon, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi ile ilgili ulusal mevzuatın tüm düzenlemelerini takip edip değişiklikler önermekte, açık bildirilerle müdahalelerde bulunmakta ve eylem çağrıları yapmaktadır.

‘Genel’ siyaseti ve meclisi odağa alan, kadınların siyasete katılımlarını artırmak ve yeni katılım yolları bulmak için verilen mücadelenin tek başına yeterli olmayacağı üzerine tartışan kadınlar, 19 Ağustos 2002 tarihinde Kadın Koalisyonu’nu kurmuşlardır. Koalisyonun öncelikli amacı; ‘daha fazla kadın belediye başkanı’, ‘daha fazla kadın belediye meclis üyesi’ hedefinin gerçekleşmesinin feminist müdahaleler olmadan eksik kalacağı düşüncesiyle, yerel siyasete feminist bir müdahalenin araçlarını oluşturmaktır. Bu düşüncelerin rehberliğinde 45 kadınla başlayan koalisyon, feminist mücadelenin sürdürüldüğü birçok şehirden binlerce kadının ve kadın örgütlerinin katılımıyla genişlemiştir.

Farklı şehirlerde bulunan kadınların yerel siyasete katılımlarını sağlamak ve yerel sorunlarını tespit edebilmek amacıyla ‘şiddet’, ‘yoksulluk’, ‘temsil’ gibi tartışmaların yürütüldüğü atölyeler düzenlenmiş, bu atölyeler sonucunda sorun haritaları çıkartılmış, belediye meclisi toplantıları takip edilmiş, başkanlarla görüşülmüş, yerel medyaya ulaşılmış, kadın belediye başkanlarının biraraya geldikleri ve birbirlerinin tecrübelerini dinledikleri, birbirlerine destek oldukları toplantılar düzenlenmiştir. Kadın örgütleriyle kadın belediye meclis üyelerinin biraraya geldiği toplantılarda yerel yönetimde kadınların seslerini yükseltmenin yolları tartışılmıştır. Bunun yanı sıra her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde mücadele eden kadınlarla biraraya gelinerek deneyimlerin paylaşılması sağlanmıştır.

Koalisyon’un kuruluşundan bu yana, yerel siyaset çalışmalarıyla hukuk arasında bağlantı kurma çabası, son olarak anayasa değişikliği tartışmalarına ‘Eşitlik ve Özgürlük Olmadan Asla!’ sloganıyla müdahil olmasıyla sürdürülmüştür.

Koalisyon’un son dayanışma çağrısı, Türkiye’nin, ilk imzacısı olduğu, amacı kadınları şiddetten korumak olan temel bir insan hakları sözleşmesinden iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde çekildiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgilidir. Küresel, bölgesel ve yerel tüm kadın örgütlerini, feministleri, kadının insan hakları ve insan hakları alanındaki tüm destekçileri, kadının insan haklarını korumaya, dayanışmaya ve İstanbul Sözleşmesi vesilesiyle kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkını her mecrada, coğrafyada savunmak ve korumak amacıyla dayanışmaya davet etmektedir.

Kaynak

Aksu Bora (2020) “19 Ağustos 2002: Kadın Koalisyonu kuruldu”, Çatlak Zemin, https://catlakzemin.com/19-agustos-2002-kadin-koalisyonu-kuruldu/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Kadın Koalisyonu, http://kadinkoalisyonu.org/haber/istanbul-sozlesmesi-kadinlarin-ve-lgbtilarin-insan-haklari-icin-bir-guvencedir-%e2%80%a8istanbul-sozlesmesi-yasatir/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Euro Gender, “Women’s Coalition -Turkey”, https://eurogender.eige.europa.eu/users/womens-coalition-turkey, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta