Feminist Takvim

1 Ocak 2002 Yeni Medeni Kanun Yürürlüğe Girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22 Kasım 2002’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 17 Şubat 1926 tarihli eski Medeni Kanun’un pek çok hükmünde gerek şekil gerek içerik bakımından değişiklik yapılmıştır. Özellikle Aile hukukunda önemli değişiklikler içeren 1030 maddeden oluşan kanunla, başlangıç hükümlerinden zilyetlik ve tapu siciline […]

Feminist Takvim

23 Ocak 1990 “İffetli Kadın Vesikası” Zürafa Sokak Eylemi

1986’da Antalya’da yaşayan bir kadın, evli olduğu halde kendine evlenme vaadinde bulunan bir erkeğin ve arkadaşlarının tecavüzüne uğrar. Uğradığı saldırıyı Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmesiyle başlayan yargılama sürecinde tecavüzcülerin cezalarında TCK’nin 438. maddesine göre indirime gidilir. Artık yürürlükte olmayan bu maddeye göre ırza geçme ve kaçırılma suçlarının mağdurunun fuhuş yaptığı tespit edilirse, ceza ilgili yasada yazılı olanın […]

Tasnif dışı

Medyada Mülteci Kadınlar: Yerel Medya Çalışanları İçin Hak Odaklı Habercilik Rehberi “Etik ve Politik Olarak Sorumlu Habercilik”

Medyanın mülteci kadınlara yönelik ayrımcı söylemini insan hakları temelinde değiştirmeyi hedefleyen hak odaklı habercilik, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Bu rehberde, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede, medyanın mülteci kadınlara yönelik ürettiği haberlerde hak ve kadın odaklı bir habercilik pratiğinin yerleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının öneminden hareket ediyoruz.

Tasnif dışı

Aramızda Kalmasın – Kır, Kent ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet

Panel Sunuları ve Atölye Çıktıları Mayıs 2019 / Fındıklı “Bireysel ve kolektif tarihlerimizin kimi kırılma anları, bütün yıkıcılığına, şiddetine ve insanı çaresiz bırakan aniliğine karşın, felaketlerin habercisi değil her zaman. Ya da demek gerekiyor ki insan, uçsuz bucaksız bir enkazda bile yeni olanı kurmasına yardım edecek parçalar bulabiliyor, denemekten, çabalamaktan, etrafını güzelleştirmek için uğraşmaktan vazgeçmiyor. Aramızda’nın öyküsü […]

Tasnif dışı

Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim

Türkiye eğitim sisteminde, Cumhuriyetin önemsenen, olumlanan kimi eğitim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakıldığında, tüm bunların, aslında eşitsiz toplumsal cinsiyet değerlerine dayalı eril bir sistemin yerleştirilme sürecine işaret ettiği açıkça görülür. Cumhuriyet öncesi döneme kıyasla daha “eşitlikçi ve özgürlükçü” görünen (belki de kısmen böyle olan) bu anlayış, aslında kapitalist ataerkiyi kurmaya ve güçlendirmeye yaramıştır. Eğitim […]

Tasnif dışı

Mühendislik, teknoloji ve iş yerinde cinsiyete dayalı ayrışma

Türkiye’de doğa bilimleri ve mühendislik alanı, üniversitelerin kuruluşundan bu yana, görece eşitlikçi bir perspektifle kadınların da katılımıyla kurulmuş olmakla birlikte, eril değerlerle şekillenmiş prestijli profesyonel kültürlerden biri olan mühendislik alanının derinlemesine bir toplumsal cinsiyet analizi ve meslek alanına ilişkin tüm ayrışma örüntülerinin ortaya konması gereklidir. Türkiye’deki büyük Ar -Ge merkezleri ve bir üniversite teknoparkında kadın […]