14 Nisan 1990 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Açıldı

1980’lerde İkinci Feminist Dalganın etkisiyle ve onun bir parçası olarak gelişen Türkiye feminist hareketi, içinden bir feminist akademisyenler topluluğu çıkarmıştır. Bu durumun iki temel sonucu İstanbul Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk kadın araştırmaları merkezinin ve ilk kadın eserleri kütüphanesinin kurulması olmuştur. Mevcut kütüphanelerin ve arşivlerin kadınların sorularına yanıt verme açısından yetersiz olduğunun görülmesi, özel olarak da Osmanlı kadın hareketiyle ilgili bilgi ve belge eksikliği nedeniyle kadınların tarihine ilişkin bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve araştırmacılara derli toplu olarak sunmak amacıyla Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 8 Mart 1990’da tüzel kişilik kazanmış, 14 Nisan 1990’da ise İstanbul’da Haliç-Fener semtinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis edilen, binanın giderleri, restorasyon ve bakım onarım çalışmaları belediye tarafından karşılanan tarihi bir binada faaliyet göstermeye başlamıştır. Kadınların kişisel arşivleri, aile evrakı ve arşivleri, mektupları, günlükleri, kadın örgütlerinin kampanyaları ve kayıtları, sanat eserleri, kadınların otobiyografileri ve biyografileri, filmler, videolar, afişler, görece önemsiz gündelik belgeler, sözlü tarih kayıtları ve transkripsiyonları gibi nadir bilgi kaynaklarını barındıran Türkiye’nin ilk ve tek kadın temalı arşiv ve kütüphanesi, Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıklarında 16 koleksiyona sahiptir. Kütüphane ayrıca kadınlarla ilgili belgelerin yerlerini saptar, bibliyografyalar, arşiv katalogları hazırlayarak bu belgeleri kayda geçirir, sempozyum, panel, konferans, açık oturum, seminer, sergi, konser, dinleti ve geziler düzenler.

Kaynak

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (2021) “Hakkımızda”, http://kadineserleri.org/hakkimizda/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Fatmagül Berktay (2017) “Geçmişten Günümüze Kadın Kütüphaneleri ve İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi”, Türk Kütüphaneciliği, 31(2): 263-270.

Yazar
Demet Sayınta