Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim

Ünal, I.(2019). Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim, 2019/Yaz. ODTÜ
Yayını indir / görüntüle

Türkiye eğitim sisteminde, Cumhuriyetin önemsenen, olumlanan kimi eğitim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakıldığında, tüm bunların, aslında eşitsiz toplumsal cinsiyet değerlerine dayalı eril bir sistemin yerleştirilme sürecine işaret ettiği açıkça görülür. Cumhuriyet öncesi döneme kıyasla daha “eşitlikçi ve özgürlükçü” görünen (belki de kısmen böyle olan) bu anlayış, aslında kapitalist ataerkiyi kurmaya ve güçlendirmeye yaramıştır. Eğitim politikalarını bu bağlamda değerlendirmek gerekmektedir.