Tasnif dışı

Kadınların Kuşakları ve sınıflar arası bilgi aktarımları

Bu yazıda sadece başka kadınlar arası bilgi aktarımına değil, içinde bulunduğumuz birbirimize bilgi aktarma sürecine işaret etmeyi hedeflemiştir. Çalışma içinde sözlü görüşmeler yapılmış bilgi aktarım sürecinde tahakkümün yeniden üretimi tartışılmaya açılmıştır.

Tasnif dışı

Taşrada Kalan Erkekliker

Bu çalışmada, kentin taşrasında geçen Başka Semtin Çocukları (Aydın Bulut, 2008), Bornova Bornova (İnan Temelkuran, 2009) ve Kara Köpekler Havlarken (Mehmet Bahadır Er & Maryna Gorbach, 2009) filmleri, taşranın değişen anlamlarına bağlı olarak, dışarıda kalma ve erkeklik bağlamında tartışılmaktadır. Taşra; sıkıntı hali, kenara itilme, tekinsizlik ve dışarıda kalmayla tanımlanmış, kentin taşrası olarak kenar mahalle temsili […]

Tasnif dışı

OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu

Bu rapor Haziran-Aralık 2018 döneminde Türkiye’de, bölgesel dağılım da dikkate alınarak belirlenen 13 ilde, akademisyen ve yüksek lisans-doktora öğrencileriyle gerçekleştirilen 422 yüz yüze anket ve 30 yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmenin sonuçlarını içermektedir. Araştırma 21 Temmuz 2016 ile 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’de iki yıl süreyle devam eden Olağanüstü Hal Yönetiminin akademik özgürlükler üzerindeki etkisini […]

Tasnif dışı

Hizmet sektöründe duygusal emek ve toplumsal cinsiyet

Hizmet sektörü Türkiye’de son dönemde kadın istihdamının en hızlı yükseldiği sektörlerin başında gelmektedir. Hizmet sektöründeki işler, müşteriyle yüz yüze ilişkiye dayanan işlerdir; çalışanın sosyal beceri düzeyinin ve duygusal emek donanımının müşteri talebini karşılama kapasitesi ve satışları artırma hedefine dönük olarak bu donanımın kurumsal/sektörel düzeyde inşa süreci, toplumsal cinsiyet açısından oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu makalede, ilk […]