Taşrada Kalan Erkekliker

Kalkın Kızıldaş, B.(2019). Taşrada Kalan Erkekliker, 7(2), 71-94. Sinecine
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

Bu çalışmada, kentin taşrasında geçen Başka Semtin Çocukları (Aydın Bulut, 2008), Bornova Bornova (İnan Temelkuran, 2009) ve Kara Köpekler Havlarken (Mehmet Bahadır Er & Maryna Gorbach, 2009) filmleri, taşranın değişen anlamlarına bağlı olarak, dışarıda kalma ve erkeklik bağlamında tartışılmaktadır. Taşra; sıkıntı hali, kenara itilme, tekinsizlik ve dışarıda kalmayla tanımlanmış, kentin taşrası olarak kenar mahalle temsili ve bu temsile bağlı olarak kenarda kalan erkekler üzerinden değerlendirilmiştir. Kenar mahalle, iç içe geçen, birbirini dışlayarak, kenara iterek var olmaya çalışan tüm durum ve ilişki biçimlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu dışlama ve kenara itmenin parçaları olarak erkekler arası ilişkiler ve kadınların temsili, sıkıntı ve tekinsizliğin ruh hali içerisinde ele alınmaktadır. Seçilen üç filmin de 90 sonrasının toplumsal krizlerini bu krizlere eşlik eden erkeklik halleriyle birlikte anlatması çalışmanın temel argümanıdır.