OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu

Özdemir Taştan, İ., & Ördek, A.(2019). OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu, 181. Ankara: İnsan Hakları Okulu, KAGED
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

Bu rapor Haziran-Aralık 2018 döneminde Türkiye’de, bölgesel dağılım da dikkate alınarak belirlenen 13 ilde, akademisyen ve yüksek lisans-doktora öğrencileriyle gerçekleştirilen 422 yüz yüze anket ve 30 yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmenin sonuçlarını içermektedir. Araştırma 21 Temmuz 2016 ile 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’de iki yıl süreyle devam eden Olağanüstü Hal Yönetiminin akademik özgürlükler üzerindeki etkisini sosyal ve beşerî bilimler ile eğitim bilimleri alanındaki akademisyen ve öğrencilerin durumu aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.