Feminist Takvim

19 Ağustos 2002 Kadın Koalisyonu Kurulduı

Kadın Koalisyonu, şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, özgürlükçü, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak ve kadınların toplumsal, siyasal yaşama eşit katılımı için mücadele etmek amacıyla biraraya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadınların yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde eşit siyasi katılımlarını sağlamak ve kaynakların […]

Feminist Takvim

4 Eylül Dünya Cinsel Sağlık Günü

4 Eylül günü, 2010 yılında cinsel sağlık ve eğitim üzerine araştırmalar ve çalışmalar yürüten küresel bir örgüt olan Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS-World Association for Sexual Health) tarafından ‘Dünya Cinsel Sağlık Günü’ olarak belirlenmiştir. Dünya Cinsel Sağlık Günü’nün amacı tüm dünyada cinsel sağlık konusundaki farkındalığı arttırmaktır. 4 Eylül’de kamusal alanda cinsellik hakkında tartışabilmek amacıyla okul, […]

Feminist Takvim

11 Eylül 1990 İlk Kadın Sığınmaevi Açıldı (Bakırköy Belediyesi)

1980 Askeri Darbesi’nden sonra feminist bir karakter kazanan Türkiye kadın muhalefeti, bir yandan örgütlenmeye çalışmış bir yandan da 1980’lerin ikinci yarısında kadınların en elzem sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek için sokağa taşan çeşitli eylemleri hayata geçirmiştir. Türkiye’de kadınların karşı karşıya olduğu en belirgin sorunun cinsel taciz ve daha çok aile içinde ve özel yaşamda […]

Feminist Takvim

18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamına alınarak 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan önceliklerden biri olarak kabul edilen ‘eşit değerde işe eşit ücret’ prensibinin hızlı ve etkili biçimde hayata geçmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO- International Labour Organization), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü […]

Feminist Takvim

9 Mayıs 1990 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kuruldu

1987 yılında Çankırı’da bir yargıcın “kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek gerekir” ifadesiyle bir kadının boşanma talebini reddetmesi üzerine bir grup feminist karara karşı, erkek şiddetini hedef alan ‘Dayağa Karşı Kadın Dayanışması’ adı altında bir dizi eylem gerçekleştirdi. Eylemlerin öncüsü feminist grubun oluşmasına 1981-1984 arasında Yazko bünyesinde yapılan feminizm tartışmaları, feminist yazarların kitaplarını Türkçe’ye […]

Feminist Takvim

11 Mayıs 2011 İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi) İmzaya Açıldı

2014 yılında yürürlüğe giren ve 2020 yılında 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılmış, ilk olarak Türkiye tarafından imzalanıp onaylanmış ve Türkiye’de 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa […]

Feminist Takvim

17 Mayıs 1987 Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü

1987 yılında Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı Mustafa Durmuş, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen bir kadının talebini; kadının üç çocuğunun bulunması, dördüncüye de hamile olmasının kocasıyla devam eden cinsel ilişkisine işaret ettiği, kocanın bu nedenle geçimsiz olamayacağı, ara sıra kavganın evliliğin tadı tuzu olduğu gerekçeleriyle reddederken Anadolu bilgeliğine başvuruyordu: “Kadının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak […]

Feminist Takvim

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği ‘Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’ndan çıkarmasına atfen 17 Mayıs günü, 2004’ten beri dünyada, 2006’dan beri ise Türkiye’de Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Gün olarak kutlanmaktadır. Homofobi kavramı ilk kez Amerikalı psikolog George Weinberg tarafından 1972 yılında, aynı ve korku kavramlarından yola çıkarak ‘farklı cinsel yönelimleri olan insanlara […]

Feminist Takvim

27 Mayıs 1995 Cumartesi Anneleri Eylemi Başladı

12 Mart 1995’te kimliği belirsiz kişiler İstanbul’da Alevi nüfusun yoğun olduğu Gazi Mahallesi’ndeki üç kahvehane ve bir pastaneyi otomatik silahlarla tarayıp Alevi dedesi Halil Kaya’yı öldürmüş, beşi ağır 25 kişiyi yaralamışlardır. Olayın ardından çok sayıda Alevi, Gazi Mahallesi’nde toplanmış, polisin olaylara geç müdahale ettiği iddiasıyla polis karakoluna yürümüşlerdir. Burada polis halkın üzerine ateş açıp bir […]

Feminist Takvim

3 Haziran 1975 İlerici Kadınlar Derneği Kuruldu

1960 Anayasası’nın yarattığı yasal çerçeve sayesinde kurulan Türkiye İşçi Partisi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu işçi sınıfının siyasi faaliyete katılmasını sağlamış, 1973 genel seçimleri 1970’lerde solun ve işçi sınıfının güçlenmesinin ivmelendiricisi olmuştur. Solun ve işçi hareketinin güçlendiği bu ortamda Türkiye Komünist Partisi, ülke içinde yeniden örgütlenme kararı almış, bunu bağımsız duran ama partinin yönlendirdiği dernekler […]