Kadın Akademisyenler: Cam Tavanlar Hâlâ Çok Kalın!

Özkaplan, N.(2013). Kadın Akademisyenler: Cam Tavanlar Hâlâ Çok Kalın!, 12, 1-23. Kadın Araştırmaları Dergisi
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

Cam tavan Feminist teorilerde, işgücü piyasasındaki dikey katmanlaşmayı işaret eder. Erkeklerle aynı işyerinde çalışan beyaz yakalı kadınların, daha çok orta ve alt düzey yönetici konumuna sıkışıp kaldığı ve Finansman müdürü, mütevelli heyeti başkanı, rektör, dekan vb. gibi üst düzey yönetici pozisyonlarının %95’den fazlasının erkekler tarafından temsil edildiği işgücü piyasalarının yaygın ve dirençli bir özelliğidir. Bu makalede, cam tavan konusundaki Feminist teorilerin kısa bir değerlendirmesini yaptım. Daha sonra, Türkiye üniversitelerindeki yatay ve dikey katmanlaşmayı 1990-2011 dönemindeki toplumsal dönüşüm dinamikleri açısından irdelemeye çalıştım. Cam tavan olgusunun, Profesör/Doçent gibi güvenceli ve sürekli kadrolar açısından ve akademik disiplinler kesitinde nasıl değiştiğini mevcut istatistiklere dayanarak analiz ettim. Bir kamu üniversitesinde yaptığımız derinlemesine mülakat sonuçları da, kadın akademisyenlerin kariyer yollarında yapılandırılan görünmeyen engelleri nasıl algıladıkları konusunda ipuçları vermektedir.