Off-University “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet” Dersi 2020-2021 Güz

Off-University’nin bu seneki ders programında, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları tarafından koordine edilecek olan 14 haftalık Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet dersi de bulunuyor. 

Dersin temel amacı, öğrencileri toplumsal cinsiyet çalışmaları alanındaki temel konularla, sorularla ve tartışmalarla tanıştırmak. Bu kapsamda, günlük yaşamda, eğitimde, işyerinde ve evde toplumsal cinsiyetin sınıf, ırk, etnisite, cinsellik ve yaş ile kesiştiği alanlar değerlendirilecek. Ders konuları kadın, LGBTIQ + / cinsiyet hakları aktivizmi ile hukuk, eğitim, beden, cinsellik, aile, kamusal alan ve sinemada toplumsal cinsiyet sorunlarını içeriyor.

https://off-university.com/en-US/Lesson/Detail/turkiyede-toplumsal-cinsiyet?i=1101