Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak

Tokdoğan, N.(2013). Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak, 4(2), 69-83. Sinecine Cinema Araştırmaları Dergisi
Yayını indir / görüntüle

Bu çalışmada milliyetçilik ve militarizmin egemen toplumsal cinsiyet normlarıyla olan karşılıklı ilişkisi üzerine kuramsal yaklaşımlardan hareketle Nefes: Vatan Sağolsun filmindeki kadınlık ve erkeklik temsilleri incelenmiştir. Film, militarist ve milliyetçi örüntülerin egemen kadınlık ve erkeklik kategorilerinden ne ölçüde beslendiği, bu kategorileri yeniden üretip üretmediği yönündeki sorular ışığında bir analize tabi tutulmuştur. Nihayetinde filmin milliyetçilik ve militarizmin vazettiği başat kadınlık kategorilerini yeniden üretirken, hegemonik erkeklik kategorilerini alaşağı ettiği, erkekliği bir kriz momentinde temsil ettiği ve bu haliyle muhafazakâr milliyetçi-militarist filmlerden farklılaştığı sonucuna varılmış, bu ” sapma ” nın olası konjonktürel nedenlerine ilişkin düşünceler ortaya konmuştur.