Cumhuriyetçi yurttaşlık, çokkültürlülük ve kadın yurttaşlar

Öztan, E.(2018). Cumhuriyetçi yurttaşlık, çokkültürlülük ve kadın yurttaşlar. İdea İnsan ve Toplum Bilimleri
Yayını indir / görüntüle

Bu çalışmada geleneksel vatandaşlık, sivil katılım tartışmasına toplumsal cinsiyet ve etnisite merkezli bir yorum getirmek istenmiştir. Zira özellikle aktif vatandaşlığın göçmen kadınlar nezdinde farklı yorumları vardır.