#ErilAkademiyeDurDe

ARAMIZDA Derneği Eril Şiddete Karşı Çıkan İnadın Sesini Çoğaltmaya Çağırıyor: Aramızda Kimse Yalnız Kalmayacak

Akademide erkek şiddetine ve eril şiddete karşı feminist, queer ve LGBTİ+ araştırmacılar ve aktivistler,” Pınar, Tebessüm ve İrem arkadaşlarımızın maruz bırakıldıkları şiddete ilişkin beyanlarının ardından, onlara desteklerini ve mücadele kararlılıklarını açıklayan bir metin kaleme aldılar. Bu metinle birlikte hepimizi, ayrıcalıklarımızı, şiddete sessiz kalarak veya faillere arka çıkarak şiddet mekanizmalarını yeniden üreten suç ortaklığımızı sorgulamaya çağırdılar. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacize ilişkin beyanlar sayesinde görüyoruz ki, cinsiyetçi kültür ve eril imtiyazlar, üniversite içinde ve dışında Türkiye akademisinde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği olarak, akademinin eril şiddeti ve imtiyazları yeniden üreten yapısının dönüştürülmesi için bireysel çabaların yeterli olmayacağının, kurumların toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet karşısında aldıkları tavrın son derece belirleyici olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmeyi ilke edindiğimizi; her türlü taciz ve şiddet beyanının ciddiye alınması, bu beyanlara ilişkin soruşturma ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerekliliğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda atılacak her adımın parçası olma isteğimizi dile getiriyoruz.