Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası: “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme

Yaman, M.(2012). Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası: “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme, 38. Eğitim Bilim Toplum Dergisi
Yayını indir / görüntüle

Ataerki kavramının kökeni onyedinci yüzyılda Hobbes, Filmer ve Locke gibi siyaset bilimci düşünürlere uzanır. Sonraki dönemlerde Smith, Marx, Engels eski aile biçimlerini ya da eski üretim tarzlarını ifade etmek için kavrama başvurmuştur. Sosyoloji alanında Weber eski otorite biçimlerini tanımlamak üzere ataerkiyi kullanmıştır. Feministler “ataerki” kavramını, erkek egemenliğini adlandırmak üzere yeniden inşa etmiştir. Bununla birlikte farklı feminizmler ataerkiyi farklı içerikte tanımlar. Kavramı feminist literatüre kazandıran radikal feministler ataerkiyi tarih dışı, evrensel, kimi zaman ideoloji kimi zaman biyolojiyle açıklanan bir yapı olarak tarif ederken, sosyalist feministler ataerkiyi tarihselliği içinde, sınıf analiziyle ilişkilendirerek, toplumsal üretim ilişkileriyle bağlantılı yapısal bir sistem olarak yeniden tanımlamıştır. Bu çalışmada ataerkil sistemin feminist kavramsal ve politik yeniden inşa sürecini ele alıyorum. Bu süreçte, feminizm içindeki temel ayrışmaların da ataerki kavramında düğümlendiğini göstermeye çalışacağım.