Akademisyen İhraçları Hak İhlalleri, Kayıplar ve Güçlenme Süreçleri

Körükmez, L., Akbaş Demirel, C., Biter, N., Davas, A., Kurt, H., Özatağan, G., ... Toker Kılınç, N.(2019). Akademisyen İhraçları Hak İhlalleri, Kayıplar ve Güçlenme Süreçleri , 226. İzmir: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

OHAL KHK’ları ile ihraç edilen kişilerin yasalarla tanımlanan haklarını kullanmaları engellenmiş ya da hakları sınırlandırılmış, ayrıca “KHK’li” olmanın bir damga hâline getirilmesiyle çoklu hak ihlallerine neden olmuştur. Bu raporla KHK ile ihraçların yarattığı hak ihlallerini ve bu ihlallerin hukuksal, ekonomik ve sosyal etkilerini, üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler açısından saptamayı ve görünür kılmayı hedeflemiştir.