Academics for Peace: Violations of Rights Experienced by Dismissed Academics Living Abroad

(2020). Academics for Peace: Violations of Rights Experienced by Dismissed Academics Living Abroad, 11. Human Rights Foundation of Turkey
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

Raporda “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metninin imzacısı, OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edilmiş Almanya ve Fransa’da farklı statülerde ve şehirlerde yaşayan akademisyenlerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Odaklanılan hak ihlalleri arasında konsoloslukta karşılaşılan zorluklar ve pasaport tahditleri gibi yurtdışında yaşayan / yaşamak zorunda bırakılan akademisyenlerin karşılaştıkları hak ihlalleri belgelenerek raporlanmıştır.