Üniversitenin Olağanüstü Hâli: Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme

Tekin, S.(2019). Üniversitenin Olağanüstü Hâli: Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme , 162. İzmir: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

Raporda akademik ortamın tahribatı ağırlıklı olarak, Barış İçin Akademisyenler (BAK) vakasının başladığı 11 Ocak 2016 ile ülke çapındaki olağanüstü hâlin (fiilen değilse de) resmen sona erdiği 19 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki yaklaşık 2,5 yıllık tarih aralığında incelenmiştir. Çalışma bu süre içinde akademinin tahribatı sürecinde yapılanları belgeleyerek kayıt altına almayı ve kavramsallaştırılarak tahlil etmeyi amaçlamıştır.