Üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme: Boğaziçi CİTÖK Deneyimi

Baytok, C.(2021). Üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme: Boğaziçi CİTÖK Deneyimi. İstanbul: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Yayınları
Yayını indir / görüntüle

Bugün dünyada ve Türkiye’de önde gelen üniversiteler toplumsal cinsiyet eşitliğini akademik üretimin ve kampüs hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve bu doğrultuda eylem planları üretmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede temel hedefi üniversitelerin cinsiyetçi yapısını dönüştürmek olarak belirlemişlerdir. Bu saikle hareket eden üniversiteler topluma dönüştürücü çalışmalar yaparak örnek olmayı taahhüt ederler. 2010’lardan beri

Türkiye’de üniversitelerde cinsel tacizi önleme birimleri ve bu alandaki çalışmalar artmıştır. Bu birimler, dünyadaki muadilleriyle benzer misyonlara sahip olarak, üniversite yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan ayrımcı tutum ve davranışların, diğer bir deyişle, cinsiyetçi yaklaşım ve cinsel taciz, saldırı ve cinsel şiddetin önlenmesi ve vakalar karşısında gerekli mekanizmaların işletilmesi amacıyla, akademisyenlerin çabası ve öğrencilerin desteğiyle, çalışmalarını sürdürmektedir.