Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı? Sempozyum Bildirileri

(2020). Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı? Sempozyum Bildirileri, 86. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Yayını indir / görüntüle
Harici yayın sayfasını aç

Kitapta Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 3-7 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru: Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı?” başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan bildiriler toplanmıştır. Sempozyumda yeni strateji ve modelleri tartışmak ve insan hakları gündemindeki sorunlar için hak savunucularının, akademisyenlerin, sivil toplum gönüllülerinin ve en genelde sivil toplum bileşenlerinin bir araya gelmesi ve bir ortak düşünme alanı oluşturulması amaçlanmıştı. Kitap üretilen bilginin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.