Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi – Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri

Doğanay, Ü., & Kara, İ.(2011). Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi - Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri, 9 (1-2), 72-97. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Yayını indir / görüntüle

Kadına yönelik şiddet ve tecavüzün medyada nasıl konu edildiği sorusunda yanıt arayan çalışmaların vardığı genel sonuç, medyanın bu haberler aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten bir işlev gördüğü yönündedir. Bu çalışma da cinsel şiddet ve tecavüze ilişkin ataerkil anlatının Türkiye’de basın aracılığıyla hangi biçimlerde dolaşıma sokulduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve yerel yazılı basında İtalyan performans sanatçısı Pippa Bacca’nın tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin haberler incelenmiştir.