Sokrates’in Ebeliği: Eril Felsefe – Dişil Ebelik Üzerine Düşünceler

Yaman, M.(2016). Sokrates'in Ebeliği: Eril Felsefe - Dişil Ebelik Üzerine Düşünceler, 3. Sav Katkı Dergisi
Yayını indir / görüntüle

Bu makalede, Sokrates ” in kendi felsefe yöntemini tarifinden –akıl ebeliğinden-hareketle, Antik Yunan ” da felsefe ve ebelik gibi iki önemli emek alanını karşılaştırarak, cinsiyetçi işbölümünün ipuçlarını yakalamak amaçlanmıştır. Gösterilmeye çalışıldığı gibi, cinsiyetçi işbölümü toplumsal ilişkilerin basitçe teknik ve yansız bir uğrağı değildir; tersine kadınlarla erkekler arasında bir mücadele alanını işaret eder. Cinsiyetçi işbölümü, her yeni üretim biçiminde, üretim ilişkileri zemininde, her daim eril baskı ve eril tahakküm altında yeniden yapılanmıştır.