Sığacık Mayıs 2018

Aramızda’nın kurulmasının ardından Akayaka çalıştayında alınan karar doğrultusunda 19-20 Mayıs tarihlerinde Sığacık’ta Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Derneği’nin desteğiyle bir konferans düzenledik. Burada Beş Harfliler, Kampüssüzler, Yoğurtçu Kadın Forumu, Çatlak Zemin gibi pek çok farklı feminist oluşum deneyimlerini paylaştı ve Aramızda’nın nasıl bir yol izleyebileceğine dair bir tartışma yürüttük. Bu çalıştayda Aramızda’nın ilkelerinin ve çalışma koşullarının saptanacağı büyük bir toplantı yapılmasına karar verdik.