Off-University “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet” Dersi 2021-2022 Güz

Toplumsal cinsiyet kamusal alana, sosyal politikaya, emek süreçlerine özetle hayatımızın her alanına etki eder. Bu ders, toplumdaki bu etkiler hakkında kritik soruları araştıran ve disiplinler arası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na eleştirel bir genel bakış sunar. Dersin temel amacı, katılımcıları Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konularla, sorularla ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, Türkiye toplumunun çeşitli alanlarında, günlük yaşamda, eğitimde, işyerinde ve evde toplumsal cinsiyetin sınıf, ırk, etnisite, cinsellik ve yaş ile kesiştiği olgular değerlendirilecektir.

Ders boyunca kadın ve LGBTIQ + aktivizmi, eğitim, beden, feminizm, sınıf, etnisite, milliyetçilik, hukuk, İslam, medya, eleştirel erkeklik çalışmaları, insan hakları, otoriterlik, cinsellik, aile, kamusal alan, hafıza ve sinema başlıkları toplumsal cinsiyet bağlamında tartışılacaktır.

https://off-university.com/en-US/Lesson/Detail/turkiyede-toplumsal-cinsiyet?i=1139