Mayıs 2009 Barış İçin Kadın Girişimi Kuruldu

Barış İçin Kadın Girişimi (BİKG), 2009 yılı Mart ayındaki yerel seçimler sonrasında başlayan tutuklamalarda savaşa, sömürüye, egemen sisteme direnen pek çok kadın hareketi aktivistinin gerekçe gösterilmeden tutuklanıp gözaltına alınması üzerine Mayıs ayında kuruldu. Her şartta barıştan yana tavırlarıyla savaş ortamının yarattığı şiddeti, bu şiddetten kadınların da birçok açıdan etkilendiğini ve dayanışmanın önemini vurgulayarak bir araya gelen Barış için Kadın Girişimi fikri, ilk olarak 17 Mart 1996’da İnsan Hakları Derneği çatısı altında çeşitli meslek gruplarından, dergilerden, siyasi parti ve kurumlardan, farklı kesim ve farklı bölgelerden, kadın barış gruplarından kadınların erkek egemenliğine ve savaşa karşı sürdürdükleri mücadelelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

BİKG, barışın ancak kadınların dışlanmadığı ve “kadın sözünün” etkin olduğu politikalarla mümkün olacağına inanmaktadır. Nitekim kadınların dışlandığı politikalarla ve yönetimler tarafından alınan kararlarla kadınların eğitimine, sağlığına, güven içinde yaşamalarına, kendilerini geliştirmelerine, yeryüzünün korunmasına ayrılacak paylar savaşa, askeri operasyonlara harcanmaktadır ve kadınlara söz hakkı tanınmamaktadır. Buna rağmen savaşların göç, yoksulluk, şiddet, tecavüz, ayrımcılık gibi sonuçlarından en fazla kadınlar etkilenmektedir.

BİKG’nin 4 Mayıs 2013’te Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kadınlar barış sürecinde aktif rol alıyor” başlığı altında gerçekleştirdiği konferansta barış sürecinde kadınlar için yol haritası oluşturulmuştur; 7 Mayıs’ta yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanan konferansın başlıca sonuçları şöyledir: Barış sürecinde müzakeredeki tüm taraflarla görüşülecek, BM kararlarına uygun olarak kadınların müdahilliği ile barışın toplumsallaştırılması için çaba gösterilecek, gözlem grubu kurularak müzakereye taraf olanlar izlenecek, ihlaller konusunda kendilerine uyarılarda bulunulacak ve şiddetin tekrarlanmaması için gerekli adımların takibi sağlanacak.

BİKG’nin 30 Ekim 2016’da İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilen 6. konferansının teması ise “Kadınlar Barışta Israrcı: ‘Olağanüstü’ Hayat Deneyimlerimiz Işığında Geleceğimizi Konuşuyoruz”dur. Girişim, kuruluşundan itibaren savaşa karşı mücadelesini ve yol haritasını konferanslar aracılığıyla devam ettirmektedir.

Kaynak

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (2012) “Barış İçin Kadın Girişimi ile Söyleşi: “Barış kaçınılmazdır, bir ekmek, su kadar ihtiyaçtır.”, http://www.bukak.boun.edu.tr/?p=791, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Nilgün Ilgıcıoğlu (2007) “Barış İçin Kadın Girişimi’ne Kısa Bir Bakış”, Feministe, http://feminisite.net/index.php/2007/01/baris-icin-kadin-girisimine-kisa-bir-bakis/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Henrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (2014) “Barış İçin Kadın Girişimi”, https://tr.boell.org/tr/2014/11/13/baris-icin-kadin-girisimi, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

“Barış için Kadın Girişimi 30 Ekim günü konferansa çağırıyor” (2016), Çatlak Zemin, https://catlakzemin.com/baris-icin-kadin-girisimi-30-ekim-gunu-konferansa-cagiriyor/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Demet Sayınta