Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ocak 2018-Aralık 2019 Kadın Dayanışma Merkezi Deneyimimiz

Kuyucu, N., & Damarlı, N.(2020). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ocak 2018-Aralık 2019 Kadın Dayanışma Merkezi Deneyimimiz , 58. Ankara: Kadın Dayanışma Vakfı
Yayını indir / görüntüle

Rapor 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kadın danışma merkezine başvuran kadınların erkek şiddetiyle mücadele deneyimlerini temel alarak Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş mevcut mekanizmanın eksikliklerini, kadınların gerçek ihtiyaçlarını ve varsa iyi uygulama örneklerini bulmak için baz alınabilecek, sahadan gelen veriyi aktarmayı amaçlamaktadır.