İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği adına İstanbul Sözleşmesi’nin Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na karşı davamızı açtık.

Kurulduğumuz günden bu yana toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi, bu hukuksuzluğun da takipçisi olarak sürdüreceğiz.

Cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan herkesin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.

Vardık, varız, varolacağız: Haklarımızı ve yaşamlarımızı savunacağız!