Library

Filter
Filter

Üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme: Boğaziçi CİTÖK Deneyimi

Baytok, C.(2021). Üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme: Boğaziçi CİTÖK Deneyimi. İstanbul: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Yayınları
Download / view the publication


Bugün dünyada ve Türkiye’de önde gelen üniversiteler toplumsal cinsiyet eşitliğini akademik üretimin ve kampüs hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve bu doğrultuda eylem planları üretmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede temel hedefi üniversitelerin cinsiyetçi yapısını dönüştürmek olarak belirlemişlerdir. Bu saikle hareket eden üniversiteler topluma dönüştürücü çalışmalar yaparak örnek olmayı taahhüt ederler. 2010’lardan beri Türkiye’de […]

Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimi: Cinsel Şiddetle Mücadelede Üniversite ve STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi Raporu

Akçabay, F. C.(2021). Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimi: Cinsel Şiddetle Mücadelede Üniversite ve STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi Raporu. İstanbul: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Yayınları
Download / view the publication


Cinsel şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması mücadelesinin önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda Türkiye’de üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde cinsel şiddetle mücadele alanında önemli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte; toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının terk edilmesi ve üniversitelere yönelik anti-demokratik politikalar nedeniyle hem üniversiteler düzeyinde hem de sivil toplum alanında cinsel şiddetle mücadele alanında gerekli gelişme […]

Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2020 Yılı Araştırması

O'Neil, M. L., Ergün, R., Değirmenci, S., Turanlı, K., Erkengel, D., Köylü, M., & Güzel, D.(2020). Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2020 Yılı Araştırması, 42. Ankara: Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi
Download / view the publication
Open external publication page


Dördüncü yılını dolduran Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu başlıklı araştırmanın 2020 yılı raporunda güncel durum betimlemesi yapılmıştır.

İstanbul Sözleşmesi ve Üniversiteler: Kadın ve LGBTQ’lara Yönelik Hal İhlalleri – Atölye Raporu

Ayar, B., Payçu, E., Tiftik, S., & Yücel, Ş. Y.(2021). İstanbul Sözleşmesi ve Üniversiteler: Kadın ve LGBTQ’lara Yönelik Hal İhlalleri - Atölye Raporu. AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı.
Download / view the publication


Bu rapor, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA), “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Toplumsal Cinsiyet Temelli İnsan Hakları Mücadelesini Güçlendirmek” başlığı altında düzenlediği bir dizi etkinlik kapsamında 10-11 Temmuz ve 19 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, İstanbul Sözleşmesi’nin kamuoyunda tartışmaya açılması ile birlikte kadın ve LGBTQ+’ları hedef alan nefret söylemi ile mücadele stratejilerinin tartışıldığı iki […]

Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi

Alıcı, N., Bor, G., & Daşlı, G.(2021). Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi. Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği.
Download / view the publication
Open external publication page


Bu rapor, barış mücadelesi yürüten kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin barış anlayışlarını ve pratiklerini, Türkiye’de Kürt sorununa dayalı çatışmanın barışa evrilmesi için gerçekleşmiş çözüm sürecini merkeze alarak inceliyor.

Konuşma Zamanı: Kenti Kadın+’ların Sözü ve Sanatıyla Donatmak

Akkent, M., Kaçar, Ş., Öztürk, M. S., & Yılmaz, B.(2021). Konuşma Zamanı: Kenti Kadın+’ların Sözü ve Sanatıyla Donatmak. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ve Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
Download / view the publication


İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararı ile çıkılmasını, tüm Türkiye’deki milyonlarca kadın+’yla birlikte kabul etmiyoruz. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’ni ve taleplerimizi gündemde tutmak amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında billboard eylemi, sanal sergi ve kitap gibi farklı görünürlük ve kullanım alanları açan bir çalışma gerçekleştirdik. 25 Kasım’da billboardları kullanarak Türkiye’nin […]

Feminist Pedagogy: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri

Akkent, M., & Kovar, N.(2019). Feminist Pedagogy: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri. İSTOS
Download / view the publication


Feminist kuram ve feminist hareketin tartışmaları toplumsal hafıza alanına nasıl yansıyor? Toplumsal hafızanın dönüşümünde feminist pedagojinin rolü nedir? Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde ve hafıza mekânlarında hangi feminist pedagojik yaklaşımlar geliştiriliyor ve uygulanıyor? Araştırmacılar, müze yöneticileri, eğitimciler ve toplumsal bellek alanında çalışan sivil toplum aktivistleri hangi yöntemleri öneriyorlar? Ziyaretçilerle sergilerin ilişkisi ve ziyaretçilerin kendi aralarındaki […]

Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi Ve Kapsayıcı Mekân

Akkent, M.(2017). Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi Ve Kapsayıcı Mekân. Güldünya Yayınları
Download / view the publication


Bu kitap İstanbul Kadın Müzesi (İKM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi ortaklığı ile 20–22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekân – Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı’nda sunulan bildirileri biraraya getirmektedir.

Akademisyen İhraçları Hak İhlalleri, Kayıplar ve Güçlenme Süreçleri

Körükmez, L., Akbaş Demirel, C., Biter, N., Davas, A., Kurt, H., Özatağan, G., ... Toker Kılınç, N.(2019). Akademisyen İhraçları Hak İhlalleri, Kayıplar ve Güçlenme Süreçleri , 226. İzmir: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Download / view the publication
Open external publication page


OHAL KHK’ları ile ihraç edilen kişilerin yasalarla tanımlanan haklarını kullanmaları engellenmiş ya da hakları sınırlandırılmış, ayrıca “KHK’li” olmanın bir damga hâline getirilmesiyle çoklu hak ihlallerine neden olmuştur. Bu raporla KHK ile ihraçların yarattığı hak ihlallerini ve bu ihlallerin hukuksal, ekonomik ve sosyal etkilerini, üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler açısından saptamayı ve görünür kılmayı hedeflemiştir.

Kadın Akademisyenler: Cam Tavanlar Hâlâ Çok Kalın!

Özkaplan, N.(2013). Kadın Akademisyenler: Cam Tavanlar Hâlâ Çok Kalın!, 12, 1-23. Kadın Araştırmaları Dergisi
Download / view the publication
Open external publication page


Cam tavan Feminist teorilerde, işgücü piyasasındaki dikey katmanlaşmayı işaret eder. Erkeklerle aynı işyerinde çalışan beyaz yakalı kadınların, daha çok orta ve alt düzey yönetici konumuna sıkışıp kaldığı ve Finansman müdürü, mütevelli heyeti başkanı, rektör, dekan vb. gibi üst düzey yönetici pozisyonlarının %95’den fazlasının erkekler tarafından temsil edildiği işgücü piyasalarının yaygın ve dirençli bir özelliğidir. Bu […]

Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı

Sünbüloğlu, N. Y., Gözcü, B., Günay Erkol, Ç., Sayılan, G., & Akyüz, S.(2021). Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı. Özyeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi
Download / view the publication
Open external publication page


Bu çalışmada erkekliğe odaklanan atölyeler yapmak isteyenler için İlk böbir dizi yöntem önerisi sunulmuştur. Bu bağlamda birinci bölümde, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanının çizdiği çerçevede, erkeklikle ilgili temel bazı kavramları ana hatlarıyla açıklanmış ikinci bölümde, atölye yapmak isteyenlerin yararlanabileceği on altı uygulamaya yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye dışında erkeklikle ilgili yürütülen çalışmalardan ve erkeklerin bir araya […]

Akademinin Cinsiyeti: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği Üzerinden Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet

Öztan, E., & Doğan, S. N.(2015). Akademinin Cinsiyeti: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği Üzerinden Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet, 2015/3. Çalışma ve Toplum
Download / view the publication


Bu makalede Türkiye çapında 7 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Bilim, Mühendislik ve Akademide Kadın Akademisyenler Projesi çerçevesinde, Yıldız Teknik Üniversitesi verileri üzerinden akademisyenlerin akademideki üretim süreçleri, kariyer ve yükselme olanakları ve ev -iş yaşamı dengesindeki cinsiyetler arasındaki farklılaşmaları ve kritik noktaları ortaya koymayı hedeflemişlerdir.

Medyada Mülteci Kadınlar: Yerel Medya Çalışanları İçin Hak Odaklı Habercilik Rehberi “Etik ve Politik Olarak Sorumlu Habercilik”

Yıldız, P., & Salmanoğlu, N. C.(2018). Medyada Mülteci Kadınlar: Yerel Medya Çalışanları İçin Hak Odaklı Habercilik Rehberi “Etik ve Politik Olarak Sorumlu Habercilik”. Kadın Çalışmaları Derneği
Download / view the publication
Open external publication page


Medyanın mülteci kadınlara yönelik ayrımcı söylemini insan hakları temelinde değiştirmeyi hedefleyen hak odaklı habercilik, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Bu rehberde, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede, medyanın mülteci kadınlara yönelik ürettiği haberlerde hak ve kadın odaklı bir habercilik pratiğinin yerleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının öneminden hareket ediyoruz.

Aramızda Kalmasın – Kır, Kent ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet

Şendeniz, Ö.(2020). Aramızda Kalmasın - Kır, Kent ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet. Ankara: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Yayınları
Download / view the publication


Panel Sunuları ve Atölye Çıktıları Mayıs 2019 / Fındıklı “Bireysel ve kolektif tarihlerimizin kimi kırılma anları, bütün yıkıcılığına, şiddetine ve insanı çaresiz bırakan aniliğine karşın, felaketlerin habercisi değil her zaman. Ya da demek gerekiyor ki insan, uçsuz bucaksız bir enkazda bile yeni olanı kurmasına yardım edecek parçalar bulabiliyor, denemekten, çabalamaktan, etrafını güzelleştirmek için uğraşmaktan vazgeçmiyor. Aramızda’nın öyküsü […]

fe dergi: Feminist Eleştiri

(2009). fe dergi: Feminist Eleştiri. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Open external publication page


Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) uluslararası hakemli dergisidir, senede iki kez çıkar.

Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim

Ünal, I.(2019). Kapitalist Ataerkinin Yeniden Üretiminde Eğitim, 2019/Yaz. ODTÜ
Download / view the publication


Türkiye eğitim sisteminde, Cumhuriyetin önemsenen, olumlanan kimi eğitim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakıldığında, tüm bunların, aslında eşitsiz toplumsal cinsiyet değerlerine dayalı eril bir sistemin yerleştirilme sürecine işaret ettiği açıkça görülür. Cumhuriyet öncesi döneme kıyasla daha “eşitlikçi ve özgürlükçü” görünen (belki de kısmen böyle olan) bu anlayış, aslında kapitalist ataerkiyi kurmaya ve güçlendirmeye yaramıştır. Eğitim […]

Mühendislik, teknoloji ve iş yerinde cinsiyete dayalı ayrışma

Öztan, E., & Doğan, S. N.(2017). Mühendislik, teknoloji ve iş yerinde cinsiyete dayalı ayrışma, 20(1), 104-142. SAD Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Download / view the publication


Türkiye’de doğa bilimleri ve mühendislik alanı, üniversitelerin kuruluşundan bu yana, görece eşitlikçi bir perspektifle kadınların da katılımıyla kurulmuş olmakla birlikte, eril değerlerle şekillenmiş prestijli profesyonel kültürlerden biri olan mühendislik alanının derinlemesine bir toplumsal cinsiyet analizi ve meslek alanına ilişkin tüm ayrışma örüntülerinin ortaya konması gereklidir. Türkiye’deki büyük Ar -Ge merkezleri ve bir üniversite teknoparkında kadın […]

Being a Girl in Ottoman Novels

Akşit, E. E.(2016). Being a Girl in Ottoman Novels, 59, 93-114. Brill Open
Download / view the publication


Bu çalışma içinde Osmanlı romanlarında kız çocuğu olmanın nasıl tasvir edildiğinden hareket ile toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisine odaklanılmıştır. Kullanılan kaynaklar arasında Namık Kemal, Ahmet Mithat, Fatma Aliye, Halide Edip, Reşat Nuri, Samipaşazade Sezai bulunmaktadır.

Ev: Feminist Coğrafya Orta Doğu ve Namüsait Kesişimler

Akşit, E. E.(2017). Ev: Feminist Coğrafya Orta Doğu ve Namüsait Kesişimler, 44. Kebikeç
Download / view the publication


Feministlerin zorlu bir meselesi olan evi kamusal ve özel alan ikiliğinin ötesinde tartışırken aynı zamanda “harem-selamlık” meselesi üzerinden “İslam coğrafyaları”nı problematize ederek feminist coğrafya literatürünü yansıtmaya ve tartışmaya yönelen bir makale bu. Evin tartışılamayan tarafını aşmak için hem total kurum bağlamında ve hem de direniş olasılıkları üzerinden ev ve kamusal alanın birbiri üzerindeki yansımalarını, bir-oluşlarını […]

Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması

Soykan, C., Biehl, K., & Hazan, C.(2021). Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması. Ankara: Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi
Open external publication page


Bu rapor, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi (CEİDizler) kapsamında hazırlanan tematik haritalama ve toplumsal cinsiyet eşitliğini (TCE) izleme göstergeleri geliştirme çalışmasının bir ürünüdür.

Kadın homososyalliğinin dönüşümü ve Refet romanında kadın dostluğu

Sarıtaş, E.(2019). Kadın homososyalliğinin dönüşümü ve Refet romanında kadın dostluğu, 11(1), 125-139. Ankara: Ankara Üniversitesi KASAUM
Download / view the publication
Open external publication page


Bu makalede on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başında kadın homososyalliğine ilişkin dönüşen söylemler üzerinde durulduktan sonra, Fatma Aliye’nin Refet (1898) romanı incelenecektir. Bu dönemde erkek entelektüeller kadın homososyalliğini cehaletle, geri kalmışlıkla ve kadın homoerotizmi ile özdeşleştirirken kadınlar, hetero-romantik aşk ve arkadaşlığa dayalı evlilik idealinden, erkek dostluğundan ve vatansever yoldaşlık düşüncesinden olduğu kadar akrabalık […]

Seksoloji: 1945 – 1955 arası Türkiye’de Cinsel Terbiye

Sarıtaş, E.(2012). Seksoloji: 1945 - 1955 arası Türkiye'de Cinsel Terbiye, 4(2), 56-71. Ankara Üniversitesi KASAUM
Download / view the publication
Open external publication page


Bu yazıda 1949-1954 yılları arasında yayımlanmış Seksoloji: Cinsî Bilgiler Mecmuası’nı incelemeyi amaçlıyorum. Yapacağım incelemeyle, 1950lerin başında Türkiye’de cinselliğe dair söylemlerin ‘cinsel terbiye’ başlığı altında nasıl eklemlendiklerine ve geçerli kılındıklarına bakacağım. Her ne kadar salt dergi üzerine yapacağım inceleme dönemin cinsiyet rejimini anlamaya yetmeyecek olsa da, derginin içeriği dönemin toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde önem kazanmaktadır. […]

İnkarla ikrar arasında Zeki Müren

Şenol Cantek, F.(2015). İnkarla ikrar arasında Zeki Müren, 143. Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL)
Open external publication page


Bu yazıda “İşte Benim Zeki Müren” sergisinden hareket ile Zeki Müren’in Türkiye toplumundaki heteronormativitenin ihlaline olanak veren konumlanışına odaklanılmıştır.

Mutfakta Pişer, İnternete de Düşer Yemek Blogları Kadınlara Ne Vaad Ediyor

Şenol Cantek, F.(2011). Mutfakta Pişer, İnternete de Düşer Yemek Blogları Kadınlara Ne Vaad Ediyor, 14(1), 9-39. Kültür ve İletişim
Download / view the publication


İnternet bloglarının yaygınlaşması ile mutfağın artan popülerliği ve içerik üretiminde yemek temasının gittikçe artan kullanımına odaklanılmıştır. Kadınların daha aktif kullandığı yemek bloglarında araya sızan otobiyografik öğeler, günlük kullanımına benzer aktarımlar dikkat çekmektedir. Bu blogların kuşaklar arası kadınlık bilgisinin aktarımında kullanımı araştırılmıştır.

Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960)

Şenol Cantek, F., & Yarar, B.(2009). Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960), 29, 201-218. İletişim Dergisi
Download / view the publication
Open external publication page


Modern sporlar hem benliğin bedensel olarak algılanışının ve kimliğin inşasında bireyler üzerindeki etkileri açısından hem de nüfus bilgisi ve düzenlemelerine sunduğu katkı açısından modern yönetimlerin önemli araçlarından biridir. Türkiye’de de modernleşmenin ilk yıllarından itibaren, modern sporlar modern yönetim biçiminin ve yeni yaşam tarzlarının gelişimine paralel olarak yaygınlaşmıştır. Ayrıca, pek çok feminist araştırmacının da işaret ettiği […]

Babamdan Sonra / Anneme Kadar… Sol Harekette ablalık

Cantek, F.(2012). Babamdan Sonra / Anneme Kadar… Sol Harekette ablalık, 280-281, 83-89. Birikim Yayıncılık Anonim Şirketi
Download / view the publication


Bizde, Batılı kültürlerden farklı olarak, kardeşlik bağından abilik- ablalık konumları gözetilerek söz edilir hep. Hem abi, hem abladan olgunluk, fedakarlık beklenmekle birlikte “ağabey”lik halinin fazladan bir dokunulmazlığı vardır. Bu yazıda Türkiye’de sol hareket içinde “ablalık” adı altında sözü edilebilecek bir kurumun, poziyonun olup olmadığı tartışılmıştır.

Kadınların Kuşakları ve sınıflar arası bilgi aktarımları

Şenol Cantek, F., & Akşit, E. E.(2011). Kadınların Kuşakları ve sınıflar arası bilgi aktarımları. Fe Dergi
Download / view the publication


Bu yazıda sadece başka kadınlar arası bilgi aktarımına değil, içinde bulunduğumuz birbirimize bilgi aktarma sürecine işaret etmeyi hedeflemiştir. Çalışma içinde sözlü görüşmeler yapılmış bilgi aktarım sürecinde tahakkümün yeniden üretimi tartışılmaya açılmıştır.

Şehir Ona Yakışmadı: Ayaşlı ile Kiracıları‟nda Mekânlar ve Kadınlar

Şenol Cantek, F., & Cantek, L.(2014). Şehir Ona Yakışmadı: Ayaşlı ile Kiracıları‟nda Mekânlar ve Kadınlar, 4, 198-216. Ankara: Adamor Toplumsal Araştırmalar Merkezi
Download / view the publication


Bu çalışmada Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları romanından başlayarak Esendal’ın romanları ve mektupları etrafında Ankara’nın, örtük bir tarihin, eleştirisi yapılmıştır.

Taşrada Kalan Erkekliker

Kalkın Kızıldaş, B.(2019). Taşrada Kalan Erkekliker, 7(2), 71-94. Sinecine
Download / view the publication
Open external publication page


Bu çalışmada, kentin taşrasında geçen Başka Semtin Çocukları (Aydın Bulut, 2008), Bornova Bornova (İnan Temelkuran, 2009) ve Kara Köpekler Havlarken (Mehmet Bahadır Er & Maryna Gorbach, 2009) filmleri, taşranın değişen anlamlarına bağlı olarak, dışarıda kalma ve erkeklik bağlamında tartışılmaktadır. Taşra; sıkıntı hali, kenara itilme, tekinsizlik ve dışarıda kalmayla tanımlanmış, kentin taşrası olarak kenar mahalle temsili […]

OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu

Özdemir Taştan, İ., & Ördek, A.(2019). OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu, 181. Ankara: İnsan Hakları Okulu, KAGED
Download / view the publication
Open external publication page


Bu rapor Haziran-Aralık 2018 döneminde Türkiye’de, bölgesel dağılım da dikkate alınarak belirlenen 13 ilde, akademisyen ve yüksek lisans-doktora öğrencileriyle gerçekleştirilen 422 yüz yüze anket ve 30 yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmenin sonuçlarını içermektedir. Araştırma 21 Temmuz 2016 ile 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’de iki yıl süreyle devam eden Olağanüstü Hal Yönetiminin akademik özgürlükler üzerindeki etkisini […]

Hizmet sektöründe duygusal emek ve toplumsal cinsiyet

Özkaplan, N.(2015). Hizmet sektöründe duygusal emek ve toplumsal cinsiyet, Nisan-Mayıs-Haziran. TTB
Download / view the publication


Hizmet sektörü Türkiye’de son dönemde kadın istihdamının en hızlı yükseldiği sektörlerin başında gelmektedir. Hizmet sektöründeki işler, müşteriyle yüz yüze ilişkiye dayanan işlerdir; çalışanın sosyal beceri düzeyinin ve duygusal emek donanımının müşteri talebini karşılama kapasitesi ve satışları artırma hedefine dönük olarak bu donanımın kurumsal/sektörel düzeyde inşa süreci, toplumsal cinsiyet açısından oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu makalede, ilk […]

Duygusal Emek ve Kadın İşi / Erkek İşi

Özkaplan, N.(2009). Duygusal Emek ve Kadın İşi / Erkek İşi, 2009/2. Çalışma ve Toplum
Download / view the publication


Yeniden üretim üç başlık altında irdelenir: işgücünün yeniden üretimi, mevcut yaşamın sürdürülmesi ve harcanan emek anlamında toplumsal yeniden üretim. Bu çalışmada üretim/yeniden üretim ikiliğini aşacak tarihsellik için duyguların iş hayatı içindeki yerine odaklanılmıştır.

Erkeklik Krizi ve Nefret: İncel Devrimi Çağında Feminizm

Özkazanç, A.(2020). Erkeklik Krizi ve Nefret: İncel Devrimi Çağında Feminizm. Dipnot
Download / view the publication


İçinden geçtğimiz dönemde yükselen ırkçı, neo-nazi, göçmen karşıtı dalganın içinde feminizm de yer almaktadır. Bir açıdan feminizm, LGBTI+savunucuları ve azınlık hakları ile birlikte, alt-right aktivistlerin kültürel Marksizm ve politik doğruculuk (PC) olarak adlandırdıkları söylemin baş aktörlerinden birisi olarak hedefe alınmaktadır. Bu yazıda erkeklik krizi ve nefret ilişkisine odaklanılmıştır.

Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası: “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme

Yaman, M.(2012). Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası: “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme, 38. Eğitim Bilim Toplum Dergisi
Download / view the publication


Ataerki kavramının kökeni onyedinci yüzyılda Hobbes, Filmer ve Locke gibi siyaset bilimci düşünürlere uzanır. Sonraki dönemlerde Smith, Marx, Engels eski aile biçimlerini ya da eski üretim tarzlarını ifade etmek için kavrama başvurmuştur. Sosyoloji alanında Weber eski otorite biçimlerini tanımlamak üzere ataerkiyi kullanmıştır. Feministler “ataerki” kavramını, erkek egemenliğini adlandırmak üzere yeniden inşa etmiştir. Bununla birlikte farklı […]

Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980’lerden 2000’lere

Yaman Öztürk, M.(2012). Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980’lerden 2000’lere. Sosyalist Feminist Kolektif Arşiv
Open external publication page


Bu çalışmada kadın emeğinin günümüz kapitalist toplumunda çok yönlü bir işlev taşıdığı ve kadınların ekonomik rolünü aile ve toplum içindeki yüklerinden ayrı düşünmenin olanaksız olduğu kabulü üzerinden kadınların “ücretsiz bakım emeği” sağlayıcısı olarak konumlanışları incelenmiştir.

Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi – Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri

Doğanay, Ü., & Kara, İ.(2011). Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi - Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri, 9 (1-2), 72-97. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Download / view the publication


Kadına yönelik şiddet ve tecavüzün medyada nasıl konu edildiği sorusunda yanıt arayan çalışmaların vardığı genel sonuç, medyanın bu haberler aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten bir işlev gördüğü yönündedir. Bu çalışma da cinsel şiddet ve tecavüze ilişkin ataerkil anlatının Türkiye’de basın aracılığıyla hangi biçimlerde dolaşıma sokulduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve yerel yazılı […]

Sokrates’in Ebeliği: Eril Felsefe – Dişil Ebelik Üzerine Düşünceler

Yaman, M.(2016). Sokrates'in Ebeliği: Eril Felsefe - Dişil Ebelik Üzerine Düşünceler, 3. Sav Katkı Dergisi
Download / view the publication


Bu makalede, Sokrates ” in kendi felsefe yöntemini tarifinden –akıl ebeliğinden-hareketle, Antik Yunan ” da felsefe ve ebelik gibi iki önemli emek alanını karşılaştırarak, cinsiyetçi işbölümünün ipuçlarını yakalamak amaçlanmıştır. Gösterilmeye çalışıldığı gibi, cinsiyetçi işbölümü toplumsal ilişkilerin basitçe teknik ve yansız bir uğrağı değildir; tersine kadınlarla erkekler arasında bir mücadele alanını işaret eder. Cinsiyetçi işbölümü, her […]

Kapital’de Kadın Emeği: Sanayi ÜretimindenToplumun Yeniden Üretimine

Yaman, M.(2017). Kapital’de Kadın Emeği: Sanayi ÜretimindenToplumun Yeniden Üretimine, 303-407. İstanbul: Sav Yayınları
Download / view the publication


Kadın emeği ve kadın işçilerin koşularını incelemek Marx’ın Kapital’deki amaçlarından biri değildi. Yıllar sonra Wagner Üzerine Notlar’da atölyeler ve fabrikalarda meta ürerimi süreçlerinde ücretli emek olarak ele aldı. Bu makalede Marx’ın kadınların toplumun yeniden üretimindeki emek sürecine ilişkin nasıl b ir tasavvur geliştirdiği izlenmeye çalışılmıştır.

Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak

Tokdoğan, N.(2013). Milliyetçilik, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisini Nefes Filmi Üzerinden Okumak, 4(2), 69-83. Sinecine Cinema Araştırmaları Dergisi
Download / view the publication


Bu çalışmada milliyetçilik ve militarizmin egemen toplumsal cinsiyet normlarıyla olan karşılıklı ilişkisi üzerine kuramsal yaklaşımlardan hareketle Nefes: Vatan Sağolsun filmindeki kadınlık ve erkeklik temsilleri incelenmiştir. Film, militarist ve milliyetçi örüntülerin egemen kadınlık ve erkeklik kategorilerinden ne ölçüde beslendiği, bu kategorileri yeniden üretip üretmediği yönündeki sorular ışığında bir analize tabi tutulmuştur. Nihayetinde filmin milliyetçilik ve militarizmin […]

Hak Haberciliğinde Temel Bir Uğrak: Kadın Odaklı Habercilik ve JİNHA Örneği

Tokdoğan, N.(2013). Hak Haberciliğinde Temel Bir Uğrak: Kadın Odaklı Habercilik ve JİNHA Örneği, 37(3), 9-35. Mülkiye Dergisi
Download / view the publication


Bu çalışmada, iletişim alanındaki hak haberciliğine dair kuramsal altyapıdan hareketle, kadın odaklı habercilik bağlamında Türkiye’nin ilk ve tek örneği olan Jin Haber Ajansı (JİNHA) konu edilecektir. Çalışmanın temel amacı, kadın odaklı habercilik ve feminist medya çalışmalarıyla ilgili kuramsal katkıların, pratikteki görünümünün nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair JİNHA örneğinde cisimleşen temel özellikleri açığa çıkarmaktır.

Üniversitenin Olağanüstü Hâli: Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme

Tekin, S.(2019). Üniversitenin Olağanüstü Hâli: Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme , 162. İzmir: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Download / view the publication
Open external publication page


Raporda akademik ortamın tahribatı ağırlıklı olarak, Barış İçin Akademisyenler (BAK) vakasının başladığı 11 Ocak 2016 ile ülke çapındaki olağanüstü hâlin (fiilen değilse de) resmen sona erdiği 19 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki yaklaşık 2,5 yıllık tarih aralığında incelenmiştir. Çalışma bu süre içinde akademinin tahribatı sürecinde yapılanları belgeleyerek kayıt altına almayı ve kavramsallaştırılarak tahlil etmeyi amaçlamıştır.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ocak 2018-Aralık 2019 Kadın Dayanışma Merkezi Deneyimimiz

Kuyucu, N., & Damarlı, N.(2020). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ocak 2018-Aralık 2019 Kadın Dayanışma Merkezi Deneyimimiz , 58. Ankara: Kadın Dayanışma Vakfı
Download / view the publication


Rapor 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kadın danışma merkezine başvuran kadınların erkek şiddetiyle mücadele deneyimlerini temel alarak Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş mevcut mekanizmanın eksikliklerini, kadınların gerçek ihtiyaçlarını ve varsa iyi uygulama örneklerini bulmak için baz alınabilecek, sahadan gelen veriyi aktarmayı amaçlamaktadır.

Free to Think 2020 Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project

(2020). Free to Think 2020 Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project , 128. Schoolars at Risk
Download / view the publication
Open external publication page


SAR’ın “düşünmek için özgür” mottosuyla hazırladığı kitaplaşmış raporda akademisyenlere, öğrencilere, üniversite çalışan ve bileşenlerine yönelik saldırıların içerdiği paternin kayıt altına alınması amaçlanmıştır.

Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı? Sempozyum Bildirileri

(2020). Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı? Sempozyum Bildirileri, 86. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Download / view the publication
Open external publication page


Kitapta Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 3-7 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru: Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı?” başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan bildiriler toplanmıştır. Sempozyumda yeni strateji ve modelleri tartışmak ve insan hakları gündemindeki sorunlar için hak savunucularının, akademisyenlerin, sivil toplum gönüllülerinin ve en genelde sivil toplum bileşenlerinin bir araya […]

Advancing the Human Rights and Inclusion of LGBTI People: A Handbook for Parliamentarians

Beavers, S., & Konstantinov, B.(2017). Advancing the Human Rights and Inclusion of LGBTI People: A Handbook for Parliamentarians , 76. UNDP
Download / view the publication
Open external publication page


Bu el kitabı parlamenterlerin 2030 hedeflerine ulaşmak için LGBTI insanlarını geride bırakmamak için kullanılacakları çeşitli araç, strateji ve yöntemleri içerir. 2017 yıllında hazırlanmış olan eser bir yandan o günün yapısını aktarırken bir yandan da içinden geçtiğimiz dönemin hedefler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamaktadır.

Akademik ve İdari Personel İçin Üniversiteler Tarafından Sağlanan Kreş/Gündüz Bakım Hizmetleri

O'Neil, M. L., Altuntaş, D., Keskin, A. Ş., & Özgen, İ.(2020). Akademik ve İdari Personel İçin Üniversiteler Tarafından Sağlanan Kreş/Gündüz Bakım Hizmetleri, 20. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi
Download / view the publication
Open external publication page


Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde çocukların gelişimi için olduğu kadar, ebeveyn sorumluluk paylaşımı ve kadınların istihdama ve toplumsal alanlara katılabilmesi için de oldukça önemli bir yere sahip olan kreş, gündüz bakımevi ve anaokullarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca üniversitelerdeki durumunun ortaya konması amaçlanmıştır. Raporda, 150’den fazla akademik ve idari personel istihdam eden […]

OHAL Sonrası Akademik Özgürlük İhlallerini İzleme Raporu

Sayınta, D.(2021). OHAL Sonrası Akademik Özgürlük İhlallerini İzleme Raporu. Ankara: İnsan Hakları Okulu, KAGED
Download / view the publication
Open external publication page


Bu çalışmada, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve Bakanlar Kurulu kararıyla yedi kez uzatılarak 18 Temmuz 2018’de sonlandırılan Olağanüstü Hal (OHAL) döneminden sonra, 2019-2020 yıllarını kapsayacak biçimde Türkiye’de yükseköğretim alanında yaşanan akademik özgürlük ihlallerinin takibi ve ihlallere yönelik güncel durumun raporlanması amaçlanmıştır.

OHAL’de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak

Ülkü, Ü., & Ozan, O.(2019). OHAL'de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak , 129. Ankara: İnsan Haklar Okulu, KAGED
Download / view the publication
Open external publication page


Bu raporda İnsan Hakları Merkezleri bulunan üniversitelerin olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Diyarbakır illerinde insan hakları alanlarında çalışan öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri iler sürdürülen araştırmayı baz almıştır. 103 katılımcılı araştırmada OHAL dönemindeki belli bir durumla ilgili kanaat ve duygularını ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin OHAL öncesinde ve OHAL […]

Barış İçin Akademisyenler: Yurt Dışında Yaşayan ve KHK ile İhraç Edilmiş Akademisyenlerin Uğradığı Hak İhlalleri

(2020). Barış İçin Akademisyenler: Yurt Dışında Yaşayan ve KHK ile İhraç Edilmiş Akademisyenlerin Uğradığı Hak İhlalleri, 10. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Download / view the publication
Open external publication page


Raporda “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metninin imzacısı, OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edilmiş Almanya ve Fransa’da farklı statülerde ve şehirlerde yaşayan akademisyenlerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Odaklanılan hak ihlalleri arasında konsoloslukta karşılaşılan zorluklar ve pasaport tahditleri gibi yurtdışında yaşayan / yaşamak zorunda bırakılan akademisyenlerin karşılaştıkları hak ihlalleri belgelenerek raporlanmıştır.

Academics for Peace: Violations of Rights Experienced by Dismissed Academics Living Abroad

(2020). Academics for Peace: Violations of Rights Experienced by Dismissed Academics Living Abroad, 11. Human Rights Foundation of Turkey
Download / view the publication
Open external publication page


Raporda “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metninin imzacısı, OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edilmiş Almanya ve Fransa’da farklı statülerde ve şehirlerde yaşayan akademisyenlerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Odaklanılan hak ihlalleri arasında konsoloslukta karşılaşılan zorluklar ve pasaport tahditleri gibi yurtdışında yaşayan / yaşamak zorunda bırakılan akademisyenlerin karşılaştıkları hak ihlalleri belgelenerek raporlanmıştır.

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2020 Yılı Araştırması

O'Neil, M. L., Ergün, R., Değirmenci, S., Turanlı, K., Erkengel, D., Köylü, M., & Güzel, D.(2020). Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2020 Yılı Araştırması, 54. Ankara: Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi
Download / view the publication
Open external publication page


Altıncı yılını dolduran Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu başlıklı araştırmanın 2020 yılı raporunda güncel durum betimlemesi yapılmıştır.

wait! loading

End of content... Maybe you're interested to other categories?

No more pages to load