Tasnif dışı

Aramızda Çalıştay Raporu

ARAMIZDA Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Derneği tarafından 23 – 24 Aralık 2024tarihinde Ankara’da “Akademide Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Savunmak,Görünürleştirmek, Güçlendirmek” başlığıyla düzenlenen iki günlük çalıştaya 19 farklıüniversiteden akademisyen katıldı. Akademide toplumsal cinsiyet çalışmalarının günceldurumunu tartışmak, üniversitede görev yapmaya devam eden ve dışarıda kalanakademisyenlerin birbirinden haberdar olmasını sağlamak, deneyimleri paylaşmak ve birliktegüçlenmenin yollarını aramak için bir araya gelindi. […]

Tasnif dışı

Üniversitelerde Cinsel Tacizi Önleme: Boğaziçi CİTÖK Deneyimi

Bugün dünyada ve Türkiye’de önde gelen üniversiteler toplumsal cinsiyet eşitliğini akademik üretimin ve kampüs hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve bu doğrultuda eylem planları üretmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede temel hedefi üniversitelerin cinsiyetçi yapısını dönüştürmek olarak belirlemişlerdir. Bu saikle hareket eden üniversiteler topluma dönüştürücü çalışmalar yaparak örnek olmayı taahhüt ederler. 2010’lardan beri Türkiye’de […]

Tasnif dışı

Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimi: Cinsel Şiddetle Mücadelede Üniversite ve STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi Raporu

Cinsel şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması mücadelesinin önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda Türkiye’de üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde cinsel şiddetle mücadele alanında önemli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte; toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının terk edilmesi ve üniversitelere yönelik anti-demokratik politikalar nedeniyle hem üniversiteler düzeyinde hem de sivil toplum alanında cinsel şiddetle mücadele alanında gerekli gelişme […]