Konferans

What Remains: Solidarity and Hope

“What remains: Hope, Solidarity & Determination after the new regime in Turkey and the Covid-19 crisis” konferansı, 6-7 Mayıs tarihlerinde, Almanya’da gerçekleşti. Konferansın, LGBTİ+ hareketin karşı-hegemonik potansiyeli ile Türkiye’de politik kesişimsellik ve İstanbul Sözleşmesi mücadelesinin değerlendirildiği “Intersectional Solidarity Now!” başlıklı oturumunda, feminist bir dayanışma akademisi örneği olarak Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları’nın çalışmaları aktarıldı.

Konferans

TSBD Kongresi

Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 26-28 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) oturumlarının “Üniversitenin Dışında Arayışlar, Deneyimler” başlıklı üçüncü oturumunda Aramızda Derneği adına İnci Solak Akman OHAL’de üniversitelerde gerçekleştirilen tasfiyelerin ardından kuruluş sürecimizi, iki yıllık sürede edindiğimiz farklı deneyimleri ve yaptıklarımızı aktardı. Sunumun özet metni Sunumun tam […]

Konferans

Sığacık Mayıs 2018

Aramızda’nın kurulmasının ardından Akayaka çalıştayında alınan karar doğrultusunda 19-20 Mayıs tarihlerinde Sığacık’ta Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Derneği’nin desteğiyle bir konferans düzenledik. Burada Beş Harfliler, Kampüssüzler, Yoğurtçu Kadın Forumu, Çatlak Zemin gibi pek çok farklı feminist oluşum deneyimlerini paylaştı ve Aramızda’nın nasıl bir yol izleyebileceğine dair bir tartışma yürüttük. Bu çalıştayda Aramızda’nın ilkelerinin ve çalışma koşullarının […]