Tasnif dışı

Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi

Bu rapor, barış mücadelesi yürüten kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin barış anlayışlarını ve pratiklerini, Türkiye’de Kürt sorununa dayalı çatışmanın barışa evrilmesi için gerçekleşmiş çözüm sürecini merkeze alarak inceliyor.

Tasnif dışı

Konuşma Zamanı: Kenti Kadın+’ların Sözü ve Sanatıyla Donatmak

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararı ile çıkılmasını, tüm Türkiye’deki milyonlarca kadın+’yla birlikte kabul etmiyoruz. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’ni ve taleplerimizi gündemde tutmak amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında billboard eylemi, sanal sergi ve kitap gibi farklı görünürlük ve kullanım alanları açan bir çalışma gerçekleştirdik. 25 Kasım’da billboardları kullanarak Türkiye’nin […]

Tasnif dışı

Feminist Pedagogy: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri

Feminist kuram ve feminist hareketin tartışmaları toplumsal hafıza alanına nasıl yansıyor? Toplumsal hafızanın dönüşümünde feminist pedagojinin rolü nedir? Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde ve hafıza mekânlarında hangi feminist pedagojik yaklaşımlar geliştiriliyor ve uygulanıyor? Araştırmacılar, müze yöneticileri, eğitimciler ve toplumsal bellek alanında çalışan sivil toplum aktivistleri hangi yöntemleri öneriyorlar? Ziyaretçilerle sergilerin ilişkisi ve ziyaretçilerin kendi aralarındaki […]

Tasnif dışı

Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi Ve Kapsayıcı Mekân

Bu kitap İstanbul Kadın Müzesi (İKM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi ortaklığı ile 20–22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekân – Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı’nda sunulan bildirileri biraraya getirmektedir.

Tasnif dışı

Akademisyen İhraçları Hak İhlalleri, Kayıplar ve Güçlenme Süreçleri

OHAL KHK’ları ile ihraç edilen kişilerin yasalarla tanımlanan haklarını kullanmaları engellenmiş ya da hakları sınırlandırılmış, ayrıca “KHK’li” olmanın bir damga hâline getirilmesiyle çoklu hak ihlallerine neden olmuştur. Bu raporla KHK ile ihraçların yarattığı hak ihlallerini ve bu ihlallerin hukuksal, ekonomik ve sosyal etkilerini, üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler açısından saptamayı ve görünür kılmayı hedeflemiştir.

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Yayıncılığa Queer Feminist Bir Yaklaşım: Umami Kitap

Aramızda Söyleşiler’de, 16 Aralık’ta, Selma Koçak moderatörlüğünde Bike Su Öner, Büşra Mutlu ve Seçil Epik’le Umami Kitap deneyimini konuşmak üzere buluşuyoruz.“Yayıncılığa Queer Feminist Bir Yaklaşım: Umami Kitap” başlığıyla gerçekleşecek olan söyleşiye ilgilenen herkesi bekliyoruz.

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kesişen Yollardan Daralan Alanlara

Aramızda Söyleşiler’de Ceren Salmanoğlu moderatörlüğünde Güley Bor ve Güneş Daşlı’yla buluştuk.  Demos Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS) bünyesinde, Nisan Alıcı’yla birlikte hazırladıkları “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporu üzerine konuştuğumuz söyleşi, 4 Kasım’da gerçekleşti.