Tasnif dışı

Akademik ve İdari Personel İçin Üniversiteler Tarafından Sağlanan Kreş/Gündüz Bakım Hizmetleri

Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde çocukların gelişimi için olduğu kadar, ebeveyn sorumluluk paylaşımı ve kadınların istihdama ve toplumsal alanlara katılabilmesi için de oldukça önemli bir yere sahip olan kreş, gündüz bakımevi ve anaokullarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca üniversitelerdeki durumunun ortaya konması amaçlanmıştır. Raporda, 150’den fazla akademik ve idari personel istihdam eden […]

Tasnif dışı

OHAL Sonrası Akademik Özgürlük İhlallerini İzleme Raporu

Bu çalışmada, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve Bakanlar Kurulu kararıyla yedi kez uzatılarak 18 Temmuz 2018’de sonlandırılan Olağanüstü Hal (OHAL) döneminden sonra, 2019-2020 yıllarını kapsayacak biçimde Türkiye’de yükseköğretim alanında yaşanan akademik özgürlük ihlallerinin takibi ve ihlallere yönelik güncel durumun raporlanması amaçlanmıştır.

Tasnif dışı

OHAL’de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak

Bu raporda İnsan Hakları Merkezleri bulunan üniversitelerin olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Diyarbakır illerinde insan hakları alanlarında çalışan öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri iler sürdürülen araştırmayı baz almıştır. 103 katılımcılı araştırmada OHAL dönemindeki belli bir durumla ilgili kanaat ve duygularını ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin OHAL öncesinde ve OHAL […]

Tasnif dışı

Barış İçin Akademisyenler: Yurt Dışında Yaşayan ve KHK ile İhraç Edilmiş Akademisyenlerin Uğradığı Hak İhlalleri

Raporda “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metninin imzacısı, OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edilmiş Almanya ve Fransa’da farklı statülerde ve şehirlerde yaşayan akademisyenlerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Odaklanılan hak ihlalleri arasında konsoloslukta karşılaşılan zorluklar ve pasaport tahditleri gibi yurtdışında yaşayan / yaşamak zorunda bırakılan akademisyenlerin karşılaştıkları hak ihlalleri belgelenerek raporlanmıştır.

Tasnif dışı

Academics for Peace: Violations of Rights Experienced by Dismissed Academics Living Abroad

Raporda “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metninin imzacısı, OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edilmiş Almanya ve Fransa’da farklı statülerde ve şehirlerde yaşayan akademisyenlerle yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Odaklanılan hak ihlalleri arasında konsoloslukta karşılaşılan zorluklar ve pasaport tahditleri gibi yurtdışında yaşayan / yaşamak zorunda bırakılan akademisyenlerin karşılaştıkları hak ihlalleri belgelenerek raporlanmıştır.

Tasnif dışı

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2020 Yılı Araştırması

Altıncı yılını dolduran Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu başlıklı araştırmanın 2020 yılı raporunda güncel durum betimlemesi yapılmıştır.

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Yeni Normal’de Hastalar, Fobikler ve İyileşme

Aramızda Söyleşiler, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün haftasında, Aylime Aslı Demir ve Ecemen’i ağırladı. “Yeni Normal’de Hastalar, Fobikler ve İyileşme” söyleşisi, Merve Diltemiz moderatörlüğünde, 21 Mayıs’ta, saat 20:00’da gerçekleşti.

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Kadın Tanıklıklarının İçinde Kolektif Biyografinin İzini Aramak

Aramızda Söyleşiler’de Eser Köker ve Meral Camcı’yla buluştuk. “Kadın Tanıklıklarının İçinde Kolektif Biyografinin İzini Aramak” başlıklı söyleşi, 30 Nisan Cuma günü, 20:00’da online gerçekleşti.  “Tanıklıklar ve anılar feminist biyografinin en temel kaynaklarını oluşturmakla kalmıyor, kadınların ortak yaşamlarını birlikte nasıl oluşturabildiklerini de örnekliyor. 12 Eylül sonrasında hapishanelerde kadınların ortak yaşamlarını anlatan anı yazımı içinde sadece kadın […]