Podcast

Aramızda Podcast serisiyle fenimizmle buluşmanın akademik ve deneyimsel veçhelerini söze dökmeye çalıştık. Bilgi ve yaşamsal deneyimlerini bizlerle paylaşanların sesini yükseltebilmek umuduyla oluşturduğumuz kayıtları bu sayfa üzerinden paylaşıyoruz.

Nedir Bu?

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nin hazırladığı ‘Nedir Bu?’ podcast serisinde, kavram, durum ve olaylara feminist bir bakış ile kısa girizgahlar yapmayı amaçlıyoruz.

Nedir Bu Transfeminizm? / 13. Bölüm
Nedir Bu Vegan Feminizm? / 12. Bölüm
Nedir Bu Feminist Politika? / 10. Bölüm
Nedir Bu Erkeklik? / 11. Bölüm
Nedir Bu Feminist Pedagoji? / 9. Bölüm
Nedir Bu Görünmeyen Emek? / 8. Bölüm
Nedir Bu Bölüm Kesişimsellik? / 7. Bölüm
Nedir Bu Me Too? / 6. Bölüm
Nedir Bu Feminist Dalgalar? / 5. Bölüm
Nedir Bu Ücret Eşitsizliği? / 4. Bölüm
Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi? / 3. Bölüm
Nedir Bu Mansplaining? / 2. Bölüm
Nedir Bu İkili Cinsiyet Rejimi? / 1. Bölüm

Nasıl Feminist Oldum?

Özyaşam öyküleri kişinin kendisini nasıl kurduğunu, kimliği inşa eden olayları, kişileri, ilişkileri resmeder bize. Bu podcast serisinde biz, feminist kadınlar ile özyaşam öykülerinin izleğinde feminist olma serüvenlerini konuştuk. İnsanı hikayesinde arıyor, farklı feminizmler ve farklı yaşam öyküleri arasında dolanıyoruz.

01-Anlatıcının Rüzgarına Kapılmak
02-Yıllar, Yollar ve Kızkardeşlik
03-Soldan Hareketle Feminizme Doğru
04-Hayattı Bizi Feminist Yapan…
05-Karşılaşmalar… Feminizmler…
06-Taşradan Kente Bir Yolculuk
07-Ben Feminist Doğmuşum
08-Bir Uyanış Hikayesi