Duyurular
Takvim
Duyuru Bant / Faaliyet

Off University: Toplumsal Cinsiyet ve Toplum Dersleri – 2023 2024 Bahar

Bu ders, toplumdaki cinsiyetin anlamına ilişkin önemli soruları araştıran disiplinlerarası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına eleştirel bir genel bakış sunmaktadır. Temel amacı öğrencileri Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konular, sorular ve tarihsel ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, Türk toplumunun çeşitli alanlarında ve kurumlarında cinsiyetin sınıf, ırk, etnik köken, cinsellik ve yaş ile […]

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

STGM-Birlikte Programı başladı

Aramızda Derneği STGM’nin hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve kurumsal gelişimlerine ve güçlenmelerine katkı sağlamak için tasarladığı ve hayata geçirdiği BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı yeni dönem katılımcısı oldu.  BİRLİKTE Destek Programının yeni döneminde STÖ’lere temel giderlerini karşılayabilmeleri için kurumsal hibe desteği ile birlikte kurumsal gelişim ve toplumsal cinsiyet […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kayıp Hafızanın İzinde

Aramızda Söyleşiler’de, Göze Orhon moderatörlüğünde, Pınar Yıldız’la buluştuk.Pınar Yıldız’ın “Kayıp Hafızanın İzinde: Sinemada Geçmişle Yüzleşme, Yas ve İnkar” kitabı üzerine konuştuğumuz “Bizi Biz Yapan Hikayeler: Yas, Anlatı ve Bellek” başlıklı söyleşi, 9 Aralık’ta gerçekleşti.

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kesişen Yollardan Daralan Alanlara

Aramızda Söyleşiler’de Ceren Salmanoğlu moderatörlüğünde Güley Bor ve Güneş Daşlı’yla buluştuk.  Demos Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS) bünyesinde, Nisan Alıcı’yla birlikte hazırladıkları “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporu üzerine konuştuğumuz söyleşi, 4 Kasım’da gerçekleşti.

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

Off-University “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet” Dersi 2021-2022 Güz

Toplumsal cinsiyet kamusal alana, sosyal politikaya, emek süreçlerine özetle hayatımızın her alanına etki eder. Bu ders, toplumdaki bu etkiler hakkında kritik soruları araştıran ve disiplinler arası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na eleştirel bir genel bakış sunar. Dersin temel amacı, katılımcıları Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konularla, sorularla ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, […]

Duyuru / Faaliyet

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği adına İstanbul Sözleşmesi’nin Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na karşı davamızı açtık. Kurulduğumuz günden bu yana toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi, bu hukuksuzluğun da takipçisi olarak sürdüreceğiz. Cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan herkesin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Vardık, varız, varolacağız: Haklarımızı ve yaşamlarımızı savunacağız!

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

Support Academic Freedom for Boğaziçi University Students and Faculty

WE STAND WITH BOĞAZİÇİ UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY IN THEIR STRUGGLE FOR ACADEMIC FREEDOM AND AUTONOMY Turkey’s AKP government continues to undermine the rights and freedoms of individuals as well as the principle of autonomy of universities and civic organizations. Most recently, Turkish police have attacked and detained dozens of students who peacefully protested the […]

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

Beraberiz, vardık, varız, varolacağız!

Biz eşitlik, adalet, özgürlük ve haklarımız için mücadele eden sivil toplum örgütleri olarak, 1 Ocak itibari ile Boğaziçi Üniversitesi Rektör atanma süreci sonrasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere anayasal demokratik haklarını kullananlara polis şiddeti, gözaltı ve tutuklamalar, LGBTİ+’lara üst düzey kamu görevlilerinin öncülük ettiği nefret kampanyaları ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları […]

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

#AşağıBakmayacağız

#AşağıBakmayacağız Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve hocalarının direnişini destekliyoruz. Her türlü nefret söylemine karşı LGBTİ+’ların ve öğrenci kulüplerinin yanındayız. Gözaltına alınan tüm öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. #AşağıBakmayacağız #LGBTİHaklarıİnsanHakları

Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

Aramızda Derneği Eril Şiddete Karşı Çıkan İnadın Sesini Çoğaltmaya Çağırıyor: Aramızda Kimse Yalnız Kalmayacak

Akademide erkek şiddetine ve eril şiddete karşı feminist, queer ve LGBTİ+ araştırmacılar ve aktivistler,” Pınar, Tebessüm ve İrem arkadaşlarımızın maruz bırakıldıkları şiddete ilişkin beyanlarının ardından, onlara desteklerini ve mücadele kararlılıklarını açıklayan bir metin kaleme aldılar. Bu metinle birlikte hepimizi, ayrıcalıklarımızı, şiddete sessiz kalarak veya faillere arka çıkarak şiddet mekanizmalarını yeniden üreten suç ortaklığımızı sorgulamaya çağırdılar. […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Kadın Tanıklıklarının İçinde Kolektif Biyografinin İzini Aramak

Aramızda Söyleşiler’de Eser Köker ve Meral Camcı’yla buluştuk. “Kadın Tanıklıklarının İçinde Kolektif Biyografinin İzini Aramak” başlıklı söyleşi, 30 Nisan Cuma günü, 20:00’da online gerçekleşti.  “Tanıklıklar ve anılar feminist biyografinin en temel kaynaklarını oluşturmakla kalmıyor, kadınların ortak yaşamlarını birlikte nasıl oluşturabildiklerini de örnekliyor. 12 Eylül sonrasında hapishanelerde kadınların ortak yaşamlarını anlatan anı yazımı içinde sadece kadın […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Cins Adımlar ve Mor Rota: Feminist ve Queer Şehir Hikayeleri

Aramızda Söyleşiler’de Ayşe Gül Altınay ve Funda Şenol Cantek’le, Burcu Yılmaz Gündüz moderatörlüğünde, 9 Nisan Cuma günü, 20:00’da Cins Adımlar ve Mor Rota yürüyüşleri üzerinden feminist ve queer şehir hikayelerini konuştuk. 2014’ten bu yana SU Gender Cins Adımlar programı çerçevesinde İstanbul’da devam eden şehir ve hafıza yürüyüşleri ile 2017’den bu yana Ankara Toplumsal Bellek Kolektifi […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Akademide Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları-8 Mart Buluşması

Aramızda’nın kuruluş amacındaki gibi, sözü akademi dışında da çoğaltan toplumsal cinsiyet çalışmaları, aynı zamanda sokakta çoğalan sözün ve eylemin akademide yer bulması, bir karşılıklılık, birlikte öğrenme ve dönüşme imkanı sunuyor. Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve araştırmaları sayesinde akademide geleneksel bilgi üretiminin dönüşümünden bahsedebiliriz. Feminist akademisyenler, güç ilişkileri, kimlik, ataerki, cinsiyet dayalı işbölümü, haneye ait işler, cinsellik […]

Duyuru / Duyuru Bant / Nasıl feminist oldum / Podcast

08-Bir Uyanış Hikayesi

Özyaşam öyküleri kişinin kendisini nasıl kurduğunu, kimliği inşa eden olayları, kişileri, ilişkileri resmeder bize. Bu podcast serisinde biz, feminist kadınlar ile özyaşam öykülerinin izleğinde feminist olma serüvenlerini konuştuk. İnsanı hikayesindede arıyor, farklı feminizmler ve farklı yaşam öyküleri arasında dolanıyoruz.

Duyuru / Duyuru Bant / Nasıl feminist oldum

07-Ben Feminist Doğmuşum

Özyaşam öyküleri kişinin kendisini nasıl kurduğunu, kimliği inşa eden olayları, kişileri, ilişkileri resmeder bize. Bu podcast serisinde biz, feminist kadınlar ile özyaşam öykülerinin izleğinde feminist olma serüvenlerini konuştuk. İnsanı hikayesindede arıyor, farklı feminizmler ve farklı yaşam öyküleri arasında dolanıyoruz.

Aramızda Söyleşi / Faaliyet

“Sağ Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler”

“Aramızda Söyleşiler” yeni dönem etkinliklerine Alev Özkazanç ile “Sağ Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler” söyleşisiyle devam etti. Dernek üyemiz olan Özkazanç’ın yakın zamanda çıkan “Bir Musibet/ Yeni Türkiye’de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset” adlı kitabını da konuştuğumuz söyleşi, Ezgi Sarıtaş moderatörlüğünde 15 Ocak Cuma günü saat 20:00’de online olarak gerçekleştirildi.

Duyuru / Nedir bu

10-Nedir Bu Feminist Politika?

Farklı feminizmler, farklı kadınlıklar ve stratejiler… Bu bölümümüzde Yasemin Özgün ve Melek Zorlu feminist politika kavramını ele alıyor. Listen to “Nedir Bu Feminist Politika? / 10. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

09-Nedir Bu Feminist Pedagoji?

Bu bölümümüzde Pelin Yalçınoğlu ile birlikte feminist pedagojiyi, kavramın eğitim öğretim ortamları dışındaki tezahürlerini, politik anlamını ele aldık. Listen to “Nedir Bu Feminist Pedagoji? / 9. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

07-Nedir Bu Kesişimsellik?

Kesişimsellik nedir, ne değildir? Feminist politika için anlam ve önemi nedir? Merve Diltemiz sordu, Ece Öztan yanıtladı. Listen to “Nedir Bu Kesişimsellik? / 7. Bölüm” on Spreaker.

Aramızda Söyleşi / Faaliyet

Türkiye’de Kadın Sığınakları Süreci

Aramızda Söyleşiler’in sekizincisinde Büşra Sünetci ile Türkiye’de kadın sığınaklarını konuştuk. Sığınaklar nedir? Sığınaklara pandemi sürecinde kadınlar nasıl ulaşmaya çalıştı? Sığınaklara kabul sürecinde karşılaşılan problemler nelerdir? Göçmen, mülteci ve trans kadınlara dair ayrıştırıcı yaklaşımların da konuşulduğu söyleşi 13 Kasım Cuma günü saat 20:00’da gerçekleşti. 

Duyuru / Nedir bu

06-Nedir Bu Me Too?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne özel bu bölümümüzde Sevgi Uçan Çubukçu, son dönemin şiddetle mücadele hareketlerinden en görünür olanlarından birine, Me Too hareketine ilişkin sorularımızı cevaplıyor. Listen to “Nedir Bu Me Too? / 6. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

05-Nedir Bu Feminist Dalgalar?

Nedir bu birinci, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü dalga feminizmler? Feminizmin tarihini dalgalar halinde ele almak hala işlevsel mi? Peki ya Batı merkezli olmayan feminizmler? Feminist dalgalara ilişkin sorularımızı Alev Özkazanç cevaplıyor. Listen to “Nedir Bu Feminist Dalgalar? / 5. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

04-Nedir Bu Ücret Eşitsizliği?

Serimizin bu bölümünde feminist iktisatçı Emel Memiş ücret eşitsizliğine ilişkin sorularımızı cevaplıyor. Kadınlar neden hep erkeklerden daha az kazanır? Listen to Nedir Bu Ücret Eşitsizliği? / 4. Bölüm on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

03-Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi?

Kamuoyunda çokça tartışılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sorularımızı Ceren Akçabay yanıtladı. İçeriği sıklıkla çarpıtılan Sözleşme’nin amacını ve kapsamını olduğu kadar neden hedef tahtasına oturdulduğunu da ele aldık. Listen to “Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi? / 3. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

02-Nedir Bu Mansplaining?

Mansplaining, açüklama, erkekleme… Peki ama nedir bu mansplaining? Serimizin bu bölümünde sorularımızı Özlem Şendeniz yanıtlıyor. Listen to “Nedir Bu Mansplaining? / 2. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Nedir bu

01-Nedir Bu İkili Cinsiyet Rejimi?

‘Nedir Bu?’ podcast serimizin ilk bölümünde ikili cinsiyet rejimi kavramını ele alıyoruz. İkili cinsiyet rejimine ilişkin Ezgi Sarıtaş’ın sorduğu soruları İrem Akı cevaplıyor. Sahi nedir bu ikili cinsiyet rejimi? Listen to “Nedir Bu İkili Cinsiyet Rejimi? / 1. Bölüm” on Spreaker.

Duyuru / Tasnif dışı

#ErilAkademiyeDurDe

ARAMIZDA Derneği Eril Şiddete Karşı Çıkan İnadın Sesini Çoğaltmaya Çağırıyor: Aramızda Kimse Yalnız Kalmayacak Akademide erkek şiddetine ve eril şiddete karşı feminist, queer ve LGBTİ+ araştırmacılar ve aktivistler,” Pınar, Tebessüm ve İrem arkadaşlarımızın maruz bırakıldıkları şiddete ilişkin beyanlarının ardından, onlara desteklerini ve mücadele kararlılıklarını açıklayan bir metin kaleme aldılar. Bu metinle birlikte hepimizi, ayrıcalıklarımızı, şiddete […]

Duyuru / Faaliyet

“Aramızda Kalmasın”

Aramızda’nın ilk kitabı çıkıyor… Kitap, Aramızda’nın kuruluş amaçlarından birini, yani akademi dışında kalan bir mecrada da toplumsal cinsiyet çalışmalarına katkı sunma iradesini gösteren ilk örneklerden biri. Bu yönüyle bizler için bir iftihar ve sevinç kaynağı, fakat aynı zamanda kesişimsellik, yerel-merkez ilişkisi ve kadın örgütlenmesi ve özgürleşmesi tartışmalarına yapılmış değerli bir katkı. Aramızda’nın, bundan yıllar sonra […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kadınlar Dile Gelince: Travma, Anlatı ve Bellek

Aramızda Söyleşileri’nin üçüncüsünü Pınar Yıldız’la gerçekleştiriyoruz. 10. yılında Dersim’in Kayıp Kızları belgeselini birlikte izleyecek ve felakete tanıklık, anlatı ve bellek üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Böylesi büyük felaketleri sıradan bir olaya dönüştürmeden anlatmak nasıl mümkün olur?  38 tanığı kadınların anlatıları geçmiş ve şimdiki zaman hakkında bize ne söyler? Pınar Yıldız’la birlikte felakete tanıklığın girdapları üzerinden hatırlamanın estetik, etik-politik […]

Aramızda Söyleşi

Kendine Ait Bir Zaman

“Aramızda Söyleşiler”e sevgili Pelin Buzluk’la devam ediyoruz. Öykülerinde kadınların hep cesur olduğunu söyleyen Buzluk’la kadınların kendine ait bir zaman yaratmalarının girdaplarını konuşacağız. Yalnız bir anne olarak edebiyatla kurduğu ilişkiyi paylaşacak olan Buzluk, kendi hikayelerini ve tarihlerini yazan kadınlar var oldukça umut da daima var olacaktır diyor: “Dünya, evet, en çok kadınlar ve çocuklar için tekinsiz. […]

Duyuru / Faaliyet

Eşik

Aramızda, Dilek Gül’ün Suriyeli kadınların savaş sonrası koşullara uyum çabalarına odaklayan belgesel film gösterimini gerçekleştirdi. Gül’ün çeşitli politik duruş ve arka plana sahip kadınlarla mülakatlarını gösteren filmi, yer verdiği ilk ağızdan anlatılarla, izleyiciyi, gördüğü canlı kareler ile Türkiye’nin ana akım medya-politik ikliminde inşa edilen ortak yargıları karşılaştırmaya davet ediyor. Gül, film gösteriminin ardından izleyicilerin görüş […]

 
Temmuz 2024
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Temmuz 1, 2024 Temmuz 2, 2024 Temmuz 3, 2024 Temmuz 4, 2024 Temmuz 5, 2024 Temmuz 6, 2024 Temmuz 7, 2024
Temmuz 8, 2024 Temmuz 9, 2024 Temmuz 10, 2024 Temmuz 11, 2024 Temmuz 12, 2024 Temmuz 13, 2024 Temmuz 14, 2024
Temmuz 15, 2024 Temmuz 16, 2024 Temmuz 17, 2024 Temmuz 18, 2024 Temmuz 19, 2024 Temmuz 20, 2024 Temmuz 21, 2024
Temmuz 22, 2024 Temmuz 23, 2024 Temmuz 24, 2024 Temmuz 25, 2024 Temmuz 26, 2024 Temmuz 27, 2024 Temmuz 28, 2024
Temmuz 29, 2024 Temmuz 30, 2024 Temmuz 31, 2024 Ağustos 1, 2024 Ağustos 2, 2024 Ağustos 3, 2024 Ağustos 4, 2024