Aramızda Söyleşiler
Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kayıp Hafızanın İzinde

Aramızda Söyleşiler’de, Göze Orhon moderatörlüğünde, Pınar Yıldız’la buluştuk.Pınar Yıldız’ın “Kayıp Hafızanın İzinde: Sinemada Geçmişle Yüzleşme, Yas ve İnkar” kitabı üzerine konuştuğumuz “Bizi Biz Yapan Hikayeler: Yas, Anlatı ve Bellek” başlıklı söyleşi, 9 Aralık’ta gerçekleşti.

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kesişen Yollardan Daralan Alanlara

Aramızda Söyleşiler’de Ceren Salmanoğlu moderatörlüğünde Güley Bor ve Güneş Daşlı’yla buluştuk.  Demos Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS) bünyesinde, Nisan Alıcı’yla birlikte hazırladıkları “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporu üzerine konuştuğumuz söyleşi, 4 Kasım’da gerçekleşti.

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Kadın Tanıklıklarının İçinde Kolektif Biyografinin İzini Aramak

Aramızda Söyleşiler’de Eser Köker ve Meral Camcı’yla buluştuk. “Kadın Tanıklıklarının İçinde Kolektif Biyografinin İzini Aramak” başlıklı söyleşi, 30 Nisan Cuma günü, 20:00’da online gerçekleşti.  “Tanıklıklar ve anılar feminist biyografinin en temel kaynaklarını oluşturmakla kalmıyor, kadınların ortak yaşamlarını birlikte nasıl oluşturabildiklerini de örnekliyor. 12 Eylül sonrasında hapishanelerde kadınların ortak yaşamlarını anlatan anı yazımı içinde sadece kadın […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Cins Adımlar ve Mor Rota: Feminist ve Queer Şehir Hikayeleri

Aramızda Söyleşiler’de Ayşe Gül Altınay ve Funda Şenol Cantek’le, Burcu Yılmaz Gündüz moderatörlüğünde, 9 Nisan Cuma günü, 20:00’da Cins Adımlar ve Mor Rota yürüyüşleri üzerinden feminist ve queer şehir hikayelerini konuştuk. 2014’ten bu yana SU Gender Cins Adımlar programı çerçevesinde İstanbul’da devam eden şehir ve hafıza yürüyüşleri ile 2017’den bu yana Ankara Toplumsal Bellek Kolektifi […]

Aramızda Söyleşi / Duyuru / Faaliyet

Akademide Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları-8 Mart Buluşması

Aramızda’nın kuruluş amacındaki gibi, sözü akademi dışında da çoğaltan toplumsal cinsiyet çalışmaları, aynı zamanda sokakta çoğalan sözün ve eylemin akademide yer bulması, bir karşılıklılık, birlikte öğrenme ve dönüşme imkanı sunuyor. Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve araştırmaları sayesinde akademide geleneksel bilgi üretiminin dönüşümünden bahsedebiliriz. Feminist akademisyenler, güç ilişkileri, kimlik, ataerki, cinsiyet dayalı işbölümü, haneye ait işler, cinsellik […]

Aramızda Söyleşi / Faaliyet

“Sağ Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler”

“Aramızda Söyleşiler” yeni dönem etkinliklerine Alev Özkazanç ile “Sağ Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler” söyleşisiyle devam etti. Dernek üyemiz olan Özkazanç’ın yakın zamanda çıkan “Bir Musibet/ Yeni Türkiye’de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset” adlı kitabını da konuştuğumuz söyleşi, Ezgi Sarıtaş moderatörlüğünde 15 Ocak Cuma günü saat 20:00’de online olarak gerçekleştirildi.

Aramızda Söyleşi / Faaliyet

Türkiye’de Kadın Sığınakları Süreci

Aramızda Söyleşiler’in sekizincisinde Büşra Sünetci ile Türkiye’de kadın sığınaklarını konuştuk. Sığınaklar nedir? Sığınaklara pandemi sürecinde kadınlar nasıl ulaşmaya çalıştı? Sığınaklara kabul sürecinde karşılaşılan problemler nelerdir? Göçmen, mülteci ve trans kadınlara dair ayrıştırıcı yaklaşımların da konuşulduğu söyleşi 13 Kasım Cuma günü saat 20:00’da gerçekleşti. 

Aramızda Söyleşi / Duyuru

Kadınlar Dile Gelince: Travma, Anlatı ve Bellek

Aramızda Söyleşileri’nin üçüncüsünü Pınar Yıldız’la gerçekleştiriyoruz. 10. yılında Dersim’in Kayıp Kızları belgeselini birlikte izleyecek ve felakete tanıklık, anlatı ve bellek üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Böylesi büyük felaketleri sıradan bir olaya dönüştürmeden anlatmak nasıl mümkün olur?  38 tanığı kadınların anlatıları geçmiş ve şimdiki zaman hakkında bize ne söyler? Pınar Yıldız’la birlikte felakete tanıklığın girdapları üzerinden hatırlamanın estetik, etik-politik […]

Aramızda Söyleşi

Kendine Ait Bir Zaman

“Aramızda Söyleşiler”e sevgili Pelin Buzluk’la devam ediyoruz. Öykülerinde kadınların hep cesur olduğunu söyleyen Buzluk’la kadınların kendine ait bir zaman yaratmalarının girdaplarını konuşacağız. Yalnız bir anne olarak edebiyatla kurduğu ilişkiyi paylaşacak olan Buzluk, kendi hikayelerini ve tarihlerini yazan kadınlar var oldukça umut da daima var olacaktır diyor: “Dünya, evet, en çok kadınlar ve çocuklar için tekinsiz. […]