Akademik Yıl Açılışı

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı başından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılışı, bu yıl, 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Eğitim-Sen Ankara 5 No.lu Şube birlikte Ankara Dayanışma Akademisi, Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından ortaklaşa yapıldı. 

Ülkü Doğanay’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Akademide Toplumsal Cinsiyet” oturumunda Ankara Dayanışma Akademisi’nden Banu Durdağ, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nden Merve Diltemiz Mol ve uğradığı mobbing nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden istifa eden Öykü Didem Aydın yer aldı.