Duyuru Bant / Faaliyet

Off University: Toplumsal Cinsiyet ve Toplum Dersleri – 2023 2024 Bahar

Bu ders, toplumdaki cinsiyetin anlamına ilişkin önemli soruları araştıran disiplinlerarası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına eleştirel bir genel bakış sunmaktadır. Temel amacı öğrencileri Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konular, sorular ve tarihsel ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, Türk toplumunun çeşitli alanlarında ve kurumlarında cinsiyetin sınıf, ırk, etnik köken, cinsellik ve yaş ile […]