Duyuru / Duyuru Bant / Faaliyet

Off-University “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet” Dersi 2021-2022 Güz

Toplumsal cinsiyet kamusal alana, sosyal politikaya, emek süreçlerine özetle hayatımızın her alanına etki eder. Bu ders, toplumdaki bu etkiler hakkında kritik soruları araştıran ve disiplinler arası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’na eleştirel bir genel bakış sunar. Dersin temel amacı, katılımcıları Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konularla, sorularla ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, […]

Duyuru / Faaliyet

Urgent appeal to European Governments and EU Institutions: Take Action for Afghanistan’s scholars, researchers, and civil society actors

We, the undersigned higher education associations, networks, and leaders in the field of scholar protection, urge European governments and EU institutions to take immediate action to secure the lives and careers of Afghanistan’s scholars, students, and civil society actors.

Duyuru / Faaliyet

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği adına İstanbul Sözleşmesi’nin Feshedilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na karşı davamızı açtık. Kurulduğumuz günden bu yana toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi, bu hukuksuzluğun da takipçisi olarak sürdüreceğiz. Cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan herkesin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Vardık, varız, varolacağız: Haklarımızı ve yaşamlarımızı savunacağız!