17 Aralık Dünya Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

2003 yılında 17 Aralık, Dünya Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edildi. 2001’de ABD Seattle’da Gary Ridgeway isimli katilin 19 yıl boyunca çoğu seks işçisi 48 kadını öldürdüğü ortaya çıktı, bir süre sonra Ridgeway’in öldürdüğü kadınların sayısının 70’e ulaştığı ve haklarında kayıp bildirimi yapılmayacağını düşündüğü kadınları öldürdüğü anlaşıldı. Cinayetlerin ortaya çıkması üzerine Dr. Annie Sprinkle önderliğinde birçok aktivist 17 Aralık 2003’te öldürülen seks işçisi kadınları anmak amacıyla ABD’nin birçok eyaletinde etkinlikler düzenledi. Anma etkinlikleri sonraki yıllarda genişleyen bir katılımla sürdürüldü ve seks işçilerine karşı şiddeti ve ayrımcılığı üreten düzene karşı örgütlenmeyi ve şiddet mağduru seks işçileriyle dayanışmayı sağlayan bir gelenek haline geldi.

2012 yılında seks işçilerine yardım amacıyla kurulmuş örgütler tarafından seks işçilerine yeterli destek verilmediği ve fonların onların yararına kullanılmadığı düşüncesiyle Kırmızı Şemsiye Fonu kuruldu. Böylece seks işçilerine, sağlık, güvenlik, hukuk hizmetleri gibi birçok alanda yardım edecek bir küresel örgüt ortaya çıkmış oluyordu. Seks işçilerinin haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için çok sayıda etkinlik düzenleyen Kırmızı Şemsiye Fonu katılımcıları 17 Aralık’ta geniş çaplı etkinliklerin organize edilmesini sağlamaktadır.

Dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de seks işçilerinin karşı karşıya kaldığı tecavüz, fiziksel ve psikolojik şiddet onların gündelik hayatlarının bir parçası haline gelmiştir. Genelevlerin kapatılarak seks işçilerinin güvencesiz çalışma ortamlarına itilmesi, seks işçiliğinin kriminalize edilmesi ve seks işçilerine yönelik şiddetin görmezden gelinmesi, bu sorunlara kaynaklık eden hükümet politikalarına karşı çıkmanın yanında toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi de gerektirir. Türkiye’de bu amaçlarla kurulan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, her yıl 17 Aralık günü mücadele çağrısında bulunmakta ve seks işçilerine yönelik şiddetin gündeme getirilmesi gereken toplumsal bir mesele olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca translara ve seks işçilerine yönelik şiddeti raporlamakta ve cezasızlık politikasına karşı mücadele etmektedir.

Kaynak

“17 Aralık Dünya Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması”, Kırmızı Şemsiye, http://www.kirmizisemsiye.org/TR/Detay/25/17-aralik-dunya-seks-iscilerine-yonelik-siddetle-mucadele-gunu-aciklamasi-25, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Red Umberalla Fund, “17 December: International Day to End Violence against Sex Workers – Red Umbrella Fund commemorates and looks ahead!”, https://www.redumbrellafund.org/17-december-international-day-to-end-violence-against-sex-workers-red-umbrella-fund-commemorates-and-look-ahead/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Ayşe Gülkızı (2020) 17 Aralık 2003: Dünya Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, Çatlak Zemin, https://catlakzemin.com/17-aralik-2003-dunya-seks-iscilerine-yonelik-siddetle-mucadele-gunu-oldu/, [Erişim Tarihi, Haziran 2021].

Yazar
Zeynep Ecem Engin